Daily paper trui, som rapportert av De Heeren van Aemstel ved bruk av iLost

Daily paper trui

Funnet i Amsterdam, Nederland ved De Heeren van Aemstel den