Dette er en oversettelse av den nederlandske personvernerklæringen og ingen rettigheter kan utledes av dette. Den nederlandske personvernerklæringen er ledende til enhver tid.

Versjon: 19. mars 2021

Personvernerklæring

Generell

iLost BV er den elektroniske søkemotoren for eiendeler som er funnet. Vi gjør retur av en funnet eiendel enkel ved bruk av vår iLost -plattform, hvor en funnet gjenstand kan registreres på nett. For å kunne tilby våre tjenester, behandler vi personopplysninger i henhold til General Data Protection Regulation (“GDPR”). Vi anser retten til personvern og beskyttelse av personopplysninger som viktig. I denne personvernerklæringen informerer vi hvordan vi håndterer dine personopplysninger, hvilke rettigheter du har og hvordan du kan utøve dem. Vilkårene skrevet med store bokstaver i denne personvernerklæringen har betydningen som definert i de generelle vilkårene.

Kontaktinformasjon

iLost BV ("iLost", "vi", "vår" eller "oss") er den behandlingsansvarlige for behandling av personopplysninger som beskrevet nedenfor. iLost ligger på Coehoornsingel 22, 7201 AB i Zutphen. iLost er registrert hos Handelskammeret under nummer 55241506 og merverdiavgiftsnummeret er NL 8516.221.12.B01. Du kan nå oss på telefon 0900 - 456 78 65, via e -post via support@ilost.co.

Behandling av personopplysninger

Vi kan behandle dine personopplysninger i en av følgende prosesser:

 1. Besøk på nettstedet vårt, inkludert men ikke begrenset til www.ilost.nl og www.ilost.co ("nettsted" eller "iLost Platform");
 2. Opprettelse av konto;
 3. Registrering av funnet eiendel;
 4. Krav for funnet eiendel;
 5. Varsel til eier;
 6. iLost Alerts;
 7. Opprette et skjema for krav om forsikring (for forsikringsselskaper);
 8. Eiendelsregistrering ("iSave");
 9. Lagret søk;
 10. Kundeservice;


Nedenfor vil vi forklare disse databehandlingene og deres formål mer detaljert. Dine personopplysninger vil ikke bli behandlet i tillegg for formål som er uforenlige med formålene angitt i denne personvernerklæringen.

1. Besøk på nettstedet vårt

Via nettstedet kan du finne informasjon om oss, kontakte oss, indikere at du har mistet en vare, indikere at du har funnet en eiendel, sende et iLost varsel eller registrere eiendelene dine. Du kan også registrere deg her for våre nyhetsbrev.

Når du besøker nettstedet vårt, behandler vi blant annet din IP-adresse og nettleseridentifikasjon (brukeragent). Vi behandler også data om ditt besøk på nettstedet. Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt. Du kan finne mer informasjon om personopplysningene vi behandler om deg når du besøker nettstedet i vår informasjonskapselerklæring. Hvis du har registrert deg for våre nyhetsbrev, kan vi holde oversikt over hvor mange som har åpnet nyhetsbrevet og hvilken informasjon som er klikket. I vårt nyhetsbrev gir vi (salgsfremmende) informasjon om våre produkter og tjenester.

2. Opprettelse av konto

Når du oppretter en konto på nettstedet, behandler vi personopplysninger som navn og e -postadresse. I tillegg er iLost varsler, krav, registrering av eiendeler og registrering av verdisaker på nettstedet knyttet til denne kontoen.

3. Registrering av funnet eiendel

Når du registrerer en eiendel som en privat finner, behandler vi kontaktinformasjon og data om eiendelen for å støtte registreringen. Dette inkluderer navn, telefonnummer, e -postadresse, en beskrivelse av eiendelen, et bilde av eiendelen, plassering, dato for funnet og annen informasjon du oppgir i de åpne tekstfeltene. Dataene til den private finneren deles om nødvendig med den potensielle eieren (eller omvendt: dataene til den potensielle eieren med den private finneren). Dette skjer bare hvis iLost mener at dette er nødvendig for å sikre at eiendelen returneres til eieren. Dataene som behandles er navn og e -postadresse. Vanligvis skjer kommunikasjon mellom finner og eier via iLost-plattformen.

4. Gjør krav på funnet eiendel

Hvis du mistet noe og eiendelen er registrert på iLost -plattformen, kan du begrunne hvorfor eiendelen er din. Du gjør deretter et såkalt krav. Du må da bevise at du er den rettmessige eieren. Du oppretter en konto slik at eierskap kan bekreftes, og vi kan kontakte deg angående oppdateringer av dette kravet.

Vi behandler følgende informasjon om deg: kontoinformasjon og informasjon du gir i forbindelse med kravet.

Vi behandler også informasjon om den tapte gjenstanden din, inkludert beskrivelsen av eiendelen som er fullført av finneren, et bilde av eiendelen, informasjon om stedet og annen informasjon som finner har gitt. Dette kan for eksempel være fødselsdato, fødested, etternavn, fornavn, adresse, kortnummer, kort og dokument etter navn, IMEI -nummer og / eller telefonnummer. Finneren mottar en melding om kravet og bekrefter om eiendelen faktisk er din. Hvis det er en match, er det en rekke alternativer for å få eiendelen tilbake. Hvis du velger å sende, behandler vi etternavnet ditt, fornavnet (levering) adresse, e-postadresse og telefonnummer samt finansielle data, inkludert bankinformasjon.

5. Varsel til eier

Noen ganger er en eiendel registrert på iLost-plattformen, men finneren har allerede en sterk mistanke om hvem eieren er. For eksempel hvis en lommebok er funnet med navn og telefonnummer. I slike tilfeller kan iLost sende et varsel på vegne av finneren. Et varsel kan inneholde følgende informasjon: navn, e -postadresse, telefonnummer og informasjon om eiendelen, for eksempel finne dato og sted.

6. iLost varsel

Hvis du har mistet en eiendel og eiendelen ikke har blitt registrert på iLost-plattformen etter tre virkedager, anbefaler vi å sende et iLost varsel. iLost varselet blir adressert til organisasjoner som ennå ikke bruker iLost. Du kan også dele iLost varsel på sosiale medier. Hvis du oppretter en iLost varsel, kan vi behandle følgende personopplysninger: kontodetaljer, forsikringsselskap og informasjon om varen, for eksempel dato og sted for tap og en beskrivelse av eiendelen.

7. Opprette et skjema for krav om forsikring (for forsikringsselskaper)

Det er mulig å opprette et kravskjema for din forsikring med detaljer om eiendelen du er den rettmessige eieren for. Vi kan deretter behandle etternavn, fornavn, adresse, fødselsdato, en beskrivelse av eiendelen samt et bilde av eiendelen.

8. Eiendelsregistrering (“iSave”)

I tillegg til å registrere en tapt eller funnet eiendel, tilbyr iLost også muligheten til å registrere eiendeler mens du fortsatt har dem. Dette kalles iSave og er hovedsakelig nyttig for å rapportere fremtidige tap. I dette tilfellet behandler vi en beskrivelse av eiendelen, et bilde av eiendelen og annen informasjon du gir i de åpne tekstfeltene.

9. Lagret søk

Når du oppretter et lagret søk, behandler vi e -postadressen din som du deler med oss ​​i forbindelse med det lagrede søket. På den måten kan vi varsle deg om nye rapporterte eiendeler som samsvarer med søket ditt. Etter at perioden du ønsker informasjon om nye eiendeler er passert, blir informasjonen din automatisk slettet.

10. Kundeservice

Når du kontakter oss, behandler vi ditt navn, e -postadresse og / eller telefonnummer og annen informasjon du deler med oss ​​i forbindelse med ditt spørsmål eller forespørsel. På den måten kan vi håndtere dine spørsmål, forespørsler eller klager og beholde kontakt.

Grunnlag for behandling

Vi kan bare behandle personopplysninger hvis det er et lovlig grunnlag for dette.

Gjennomføring av avtalen

Vi kan behandle personopplysninger fordi vi har en avtale med deg. Dette kan være en serviceavtale eller andre avtaler som vi har avtalt med deg.

Berettiget interesse

Vi kan behandle personopplysninger fordi vi har en legitim interesse i dette. Dette kan være nødvendig for å sikre systemene våre eller for å overvåke og forbedre kvaliteten på tjenestene våre. Vi har også en legitim interesse i å gjøre våre (eksisterende) kunder oppmerksom på våre produkter og tjenester. Når vi behandler personopplysninger fordi vi har en legitim interesse i å gjøre det, vil vi først nøye avveie interessene dine mot våre egne.

Juridisk forpliktelse

Vi kan behandle dine personopplysninger fordi det er nødvendig i forbindelse med en juridisk forpliktelse pålagt oss. Dette er tilfellet når vi behandler personopplysninger for å overholde personvernforpliktelser, for eksempel (på forespørsel) å gi informasjon. For eksempel må vi også behandle personopplysninger for skattemyndighetene.

Tillatelse

Hvis ingen av de nevnte prinsippene gjelder, vil vi be om tillatelse før vi behandler dine personopplysninger. Når vi ber deg om tillatelse, informerer vi tydelig hva vi ber om. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt.

Oppbevaring av personopplysninger

Vi beholder ikke personopplysningene dine lenger enn nødvendig for formålene de behandles for. Oppbevaringsperioden vår avhenger av formålet vi behandler personopplysningene dine for og om vi har andre juridiske oppbevaringsforpliktelser. I prinsippet beholder vi personopplysningene dine i en periode på fem år etter at du sist var aktiv, kontoen din ble avsluttet eller etter at avtalen med iLost ble avsluttet. Vi velger en periode på fem år slik at vi kan håndtere potensielle erstatningskrav. I tillegg oppbevarer vi generelt økonomiske dokumenter for skattemyndighetene i syv år. Etter denne perioden vil vi ødelegge dataene dine eller anonymisere dem på en slik måte at ingen personlige data forblir. Vi vil ikke bruke de ovennevnte oppbevaringstider hvis du har bedt oss om å slette dine personlige data. Du kan lese mer om rettighetene dine senere i denne personvernerklæringen under "Dine rettigheter".

Personer med tilgang til dine personlige data

Vi kan gi ansatte og andre personer som opptrer under iLost -tilgang til dine personopplysninger. Vi gjør databasen vår bare tilgjengelig hvis det er nødvendig og kan ikke være noe annet. I tillegg har ansatte og andre personer som opptrer under iLosts myndighet taushetsplikt, med mindre de er lovpålagt å uttale seg. Vi kan inkludere tredjeparter i implementeringen og / eller levering av våre produkter og tjenester. I den grad disse tredjepartene derved behandler personopplysningene dine på våre vegne, gjør de det som databehandler, og i så fall har vi inngått en databehandlingsavtale. Det står blant annet at prosessorer må treffe passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personopplysninger. Vi kan også dele dine personopplysninger med tredjeparter som fungerer som en datakontroller. Disse kan inkludere søkere som har rapportert varen. Vi bruker også eksterne betalingsleverandører og rederier. Disse og andre tredjeparter er ofte selv ansvarlige for måten de behandler dine personopplysninger på og har sin egen plikt til å informere deg om dette. Vi gir dine personopplysninger kun til veiledere, skattemyndigheter og etterforskningsorganer hvis dette er lovpålagt.

Personopplysninger utenfor EØS ("EØS")

iLost er basert i EØS. Dine personopplysninger vil i prinsippet bare bli behandlet innenfor EØS. Vi kan bruke tjenesteleverandører eller vertspartier som ligger utenfor EØS. I disse tilfellene vil vi iverksette tiltak for å sikre at denne overføringen er i samsvar med GDPR, for eksempel ved å inngå en overføringsavtale basert på Standard Contractual Clauses.

Sikkerhet

Når vi behandler personopplysninger, sørger vi for et sikkerhetsnivå som, gitt den nyeste teknikken, bør være tilstrekkelig for å forhindre uautorisert tilgang til og modifisering, avsløring eller tap av personopplysninger. Vi har tatt følgende sikkerhetstiltak:

 • Logisk tilgangskontroll gjennom rollebasert tilgang;
 • Fysiske tiltak for tilgangssikkerhet;
 • Organisatoriske tiltak for tilgangssikkerhet;
 • Tilfeldige kontroller av overholdelse av retningslinjene våre;
 • Kryptering av all kommunikasjonstopp og fra iLost-plattformen;
 • Sikkerhet for vårt interne nettverk.

Lenker til tredjeparts nettsteder

Nettstedet vårt kan inneholde hyperkoblinger til tredjeparts nettsteder. Vi er ikke ansvarlige for innholdet på disse nettstedene.

Dine rettigheter

Alle hvis personopplysninger behandles kan utøve visse rettigheter basert på loven. På denne måten kan du se personopplysningene vi behandler om deg. Hvis personopplysningene som behandles av oss er feil, kan du be oss om å endre dataene. Du kan også be oss om å slette dine personlige opplysninger. I tillegg kan du motsette deg bruken av dine personlige data eller be om at denne bruken reduseres. Når du utøver dine rettigheter, kan du sende forespørselen din til kontaktadressen øverst i denne personvernerklæringen. Oppgi tydelig hvilke personopplysninger det er snakk om. Vi kan be deg om ytterligere informasjon for å bekrefte identiteten din.

Klager

Hvis du har klager på hvordan vi håndterer dine personopplysninger, kan du kontakte oss ved hjelp av kontaktinformasjonen øverst i denne personvernerklæringen. Hvis vi ikke finner en løsning sammen, kan du alltid sende inn en klage til Autoriteit Persoonsgegevens.

Endringer

Denne personvernerklæringen kan justeres. Vi anbefaler deg derfor å jevnlig lese denne personvernerklæringen for mulige endringer. Vi vil selvsagt informere deg om svært viktige endringer selv.