Jest to tłumaczenie Holenderskiego Oświadczenia o Prywatności i nie można z niego wywodzić żadnych praw. Holenderskie oświadczenie o ochronie prywatności jest najważniejsze w każdym momencie..

Wersja: 19 marca 2021

Oświadczenie o ochronie prywatności

Ogólne

iLost BV jest internetową wyszukiwarką znalezionych przedmiotów. Ułatwiamy zwrot znalezionego przedmiotu za pośrednictwem naszej platformy iLost, gdzie znaleziony przedmiot może zostać zarejestrowany online. W celu oferowania naszych usług, przetwarzamy dane osobowe w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych ("RODO"). Uważamy, że prawo do prywatności i ochrony danych osobowych jest ważne. W niniejszej Polityce Prywatności informujemy, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe, jakie są Państwa prawa i jak mogą Państwo z nich korzystać. Terminy pisane poniżej wielką literą w niniejszej Polityce Prywatności mają znaczenie zgodne z definicją zawartą w Ogólnych Warunkach Umowy.

Dane kontaktowe

iLost BV ("iLost", "my", "nasz" lub "nas") jest Administratorem Danych w celu przetwarzania Danych Osobowych zgodnie z poniższym opisem. iLost znajduje się pod adresem Coehoornsingel 22, 7201 AB w Zutphen. iLost jest zarejestrowany w Izbie Handlowej pod numerem 55241506, a numer VAT to NL 8516.221.12.B01. Można się z nami skontaktować telefonicznie pod numerem 0900 - 456 78 65, pocztą elektroniczną poprzez support@ilost.co.

Przetwarzanie danych osobowych

Możemy przetwarzać Państwa Dane Osobowe w dowolnym z następujących procesów:

 1. Odwiedzanie naszej strony internetowej, w tym między innymi www.ilost.nl oraz www.ilost.co ("Strona internetowa" lub "Platforma iLost");
 2. Utworzenie konta;
 3. Rejestracja znalezionego przedmiotu;
 4. Zgłoszenie znalezionego przedmiotu;
 5. Powiadomienie właściciela;
 6. Alerty iLost;
 7. Tworzenie formularza roszczenia ubezpieczeniowego (dla ubezpieczycieli);
 8. Rejestracja majątku ("iSave");
 9. Zapisane wyszukiwanie;
 10. Obsługa klienta;


. Poniżej wyjaśniamy te procesy przetwarzania danych i ich cele w sposób bardziej szczegółowy. Państwa Dane Osobowe nie będą dodatkowo przetwarzane w celach niezgodnych z celami określonymi w niniejszej Polityce Prywatności.

1. Odwiedziny na naszej stronie internetowej

Na naszej stronie internetowej mogą Państwo znaleźć informacje o nas, skontaktować się z nami, poinformować o utracie przedmiotu, poinformować o znalezieniu przedmiotu, wysłać iLost Alert lub zarejestrować swoje rzeczy. Można się tu również zarejestrować, aby otrzymywać nasze biuletyny.

Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, przetwarzamy między innymi Państwa adres IP oraz identyfikację przeglądarki (user-agent). Przetwarzamy również dane dotyczące Państwa wizyty na stronie internetowej. Na naszej Stronie używamy plików cookie. Więcej informacji na temat Danych osobowych, które przetwarzamy podczas odwiedzania Witryny, można znaleźć w naszym Oświadczeniu o plikach cookie. Jeśli zarejestrowali się Państwo w naszym biuletynie, możemy śledzić, ile osób otworzyło biuletyn i jakie informacje zostały kliknięte. W naszym newsletterze przekazujemy (promocyjne) informacje o naszych produktach i usługach.

2. Zakładanie konta

Podczas zakładania konta na Stronie Internetowej przetwarzamy Dane Osobowe, takie jak Państwa imię i nazwisko oraz adres e-mail. Ponadto z tym kontem powiązane są Alerty iLost, Roszczenia, rejestracja Przedmiotów oraz rejestracja mienia na Stronie internetowej.

3. Rejestracja rzeczy znalezionych

Kiedy rejestrują Państwo Przedmiot jako prywatny Znalazca, przetwarzamy Państwa dane kontaktowe oraz dane dotyczące Przedmiotu w celu wsparcia rejestracji. Obejmuje to Państwa imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, opis Przedmiotu, zdjęcie Przedmiotu, lokalizację, datę znalezienia i inne informacje, które podają Państwo w polach danych. W razie potrzeby dane prywatnego Znalazcy są udostępniane potencjalnemu Właścicielowi (lub odwrotnie: dane potencjalnego Właściciela prywatnemu Znalazcy). Dzieje się tak tylko wtedy, gdy iLost uzna, że jest to konieczne dla zapewnienia zwrotu Przedmiotu właścicielowi. Dane, które są przetwarzane to imię i nazwisko oraz adres e-mail. Komunikacja pomiędzy Znalazcą a Właścicielem odbywa się zazwyczaj za pośrednictwem Platformy iLost.

4. Reklamacja znalezionej rzeczy

Jeśli coś Państwo zgubili, a Przedmiot jest zarejestrowany na Platformie iLost, mogą Państwo wskazać, że Przedmiot należy do Państwa. Zgłaszają Państwo wówczas tzw. roszczenie. Następnie muszą Państwo udowodnić, że są Państwo prawowitymi właścicielami. Użytkownik tworzy konto, aby można było zweryfikować własność, a my możemy się z nim skontaktować w sprawie aktualizacji roszczenia.

Przetwarzamy następujące informacje o użytkowniku: informacje o koncie oraz informacje, które użytkownik podaje w kontekście roszczenia.

Przetwarzamy również informacje o utraconym Przedmiocie, w tym opis Przedmiotu uzupełniony przez Znalazcę, zdjęcie Przedmiotu, informacje o lokalizacji oraz inne informacje podane przez Znalazcę. Mogą to być np. data urodzenia, miejsce urodzenia, nazwisko, imię, adres, numer karty, nazwa karty i dokumentu, numer IMEI i/lub numer telefonu. Znalazca otrzymuje powiadomienie o Roszczeniu i sprawdza, czy Przedmiot rzeczywiście należy do zgłaszającego roszczenie. Jeśli istnieje zgodność, istnieje kilka opcji odzyskania Przedmiotu. Jeśli zdecydują się Państwo na wysyłkę, będziemy przetwarzać Państwa nazwisko, imię, adres (dostawy), adres e-mail i numer telefonu, a także dane finansowe, w tym dane bankowe.

5. Powiadomienie Właściciela

Zdarza się, że Przedmiot jest zarejestrowany na Platformie iLost, ale Znalazca ma już silne podejrzenia co do tego, kto jest jego właścicielem. Na przykład, gdy znaleziony portfel jest opatrzony imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu. W takich przypadkach iLost może wysłać powiadomienie w imieniu Znalazcy. Powiadomienie może zawierać następujące informacje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz informacje o Przedmiocie, takie jak data i miejsce znalezienia.

6. Alert iLost

Jeżeli utracili Państwo Przedmiot, a Przedmiot nie został zarejestrowany na Platformie iLost po upływie trzech dni roboczych, zalecamy wysłanie Alertu iLost. Alert iLost jest skierowany do organizacji, które jeszcze nie korzystają z iLost. Możesz również udostępnić Alert iLost w mediach społecznościowych. W przypadku utworzenia przez Państwa Alertu iLost możemy przetwarzać następujące Dane Osobowe: dane konta, ubezpieczyciela oraz informacje o Przedmiocie, takie jak data i miejsce utraty oraz opis Przedmiotu.

7. Tworzenie formularza roszczenia ubezpieczeniowego (dla ubezpieczycieli)

Możliwe jest utworzenie formularza roszczenia ubezpieczeniowego z danymi przedmiotu, którego są Państwo prawowitymi właścicielami. Możemy wtedy przetworzyć Państwa nazwisko, imię, adres, datę urodzenia, opis Przedmiotu oraz zdjęcie Przedmiotu.

8. Rejestracja mienia ("iSave")

Oprócz rejestracji zgubionego lub znalezionego Przedmiotu iLost oferuje również możliwość rejestracji Przedmiotów, gdy są one jeszcze w Państwa posiadaniu. Nazywa się to iSave i jest przydatne przede wszystkim do zgłaszania przyszłych strat. W tym przypadku przetwarzamy opis Przedmiotu, zdjęcie Przedmiotu oraz inne informacje, które użytkownik podaje w polach danych.

9. Zapisane wyszukiwanie

Podczas tworzenia zapisanego wyszukiwania przetwarzamy Państwa adres e-mail, który udostępniają nam Państwo w związku z zapisanym wyszukiwaniem. W ten sposób możemy informować Państwa o nowych zgłoszonych pozycjach, które odpowiadają Państwa wyszukiwaniu. Po upłynięciu okresu, w którym będą Państwo informowani o nowo znalezionych przedmiotach, Państwa dane zostaną automatycznie usunięte.

10. Obsługa klienta

Kiedy kontaktują się Państwo z nami, przetwarzamy Państwa nazwisko, adres e-mail i/lub numer telefonu oraz inne informacje, które udostępniają nam Państwo w związku z Państwa pytaniem lub wninoskiem. W ten sposób możemy zająć się Państwa pytaniami, wnioskami lub skargami i utrzymać kontakt.

Podstawa przetwarzania

Możemy przetwarzać Dane Osobowe tylko wtedy, gdy istnieje ku temu podstawa prawna.

Wykonanie umowy

Możemy przetwarzać Dane Osobowe, ponieważ zawarliśmy z Państwem umowę. Może to być umowa o świadczenie usług lub inne umowy, które z Państwem uzgodniliśmy.

Prawnie uzasadniony interes

Możemy przetwarzać Dane Osobowe, ponieważ mamy w tym uzasadniony interes. Może to być konieczne do zabezpieczenia naszych systemów lub do monitorowania i poprawy jakości naszych usług. Mamy również uzasadniony interes w zwróceniu uwagi naszych (obecnych) klientów na nasze produkty i usługi. W przypadku, gdy przetwarzamy Dane Osobowe, ponieważ mamy w tym uzasadniony interes, najpierw starannie rozważymy Państwa interesy względem naszych własnych.

Obowiązek prawny

Możemy przetwarzać Państwa Dane Osobowe, ponieważ jest to konieczne w związku z nałożonym na nas obowiązkiem prawnym. Ma to miejsce w przypadku, gdy przetwarzamy Dane Osobowe w celu spełnienia obowiązków związanych z prywatnością, takich jak (na Państwa życzenie) dostarczanie informacji. Na przykład, musimy również przetwarzać Dane Osobowe dla Organów Podatkowych.

Zezwolenie

Jeśli żadna z wyżej wymienionych zasad nie ma zastosowania, przed przetworzeniem Państwa Danych Osobowych poprosimy o zgodę. Gdy prosimy Państwa o zgodę, wyraźnie informujemy, o co prosimy. W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę.

Przechowywanie danych osobowych

Nie przechowujemy Państwa Danych Osobowych dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których są one przetwarzane. Okres przechowywania danych zależy od celu, dla którego przetwarzamy dane osobowe oraz od tego, czy mamy inne prawne zobowiązania dotyczące przechowywania danych. Zasadniczo przechowujemy Dane osobowe użytkownika przez okres pięciu lat od ostatniej aktywności użytkownika, likwidacji konta lub rozwiązania umowy z iLost. Wybraliśmy okres pięciu lat, abyśmy mogli odpowiednio rozpatrywać potencjalne roszczenia z tytułu odpowiedzialności. Ponadto, z reguły przechowujemy dokumenty finansowe dla Urzędów Skarbowych przez okres siedmiu lat. Po upływie tego okresu zniszczymy Państwa dane lub zanonimizujemy je w taki sposób, że nie pozostaną żadne Dane Osobowe. Powyższe okresy przechowywania nie będą stosowane, jeśli użytkownik zażąda usunięcia swoich danych osobowych. Więcej o prawach użytkownika można przeczytać w dalszej części niniejszej Polityki Prywatności w sekcji "Prawa użytkownika".

Osoby mające dostęp do danych osobowych

Możemy zapewnić pracownikom oraz innym osobom działającym z upoważnienia iLost dostęp do Państwa Danych Osobowych. Udostępniamy naszą bazę danych tylko wtedy, gdy jest to konieczne i nie ma innego rozwiązania. Ponadto pracownicy i inne osoby działające z upoważnienia iLost mają obowiązek zachowania poufności, chyba że prawo wymaga od nich składania oświadczeń. Możemy zaangażować osoby trzecie w realizację i/lub dostawy naszych produktów i usług. W zakresie, w jakim te strony trzecie przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu, robią to jako Przetwarzający dane i w takim przypadku zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych. Umowa ta stanowi między innymi, że podmioty przetwarzające dane muszą podjąć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych użytkownika. Możemy również udostępniać Państwa Dane Osobowe osobom trzecim, które działają jako Administrator Danych. Mogą to być Znalazcy, którzy zgłosili Przedmiot. Korzystamy również z usług zewnętrznych dostawców płatności i firm wysyłkowych. Te i inne osoby trzecie są często same odpowiedzialne za sposób, w jaki przetwarzają Państwa Dane Osobowe i mają obowiązek informowania Państwa o tym. Dane osobowe udostępniamy organom nadzoru, organom podatkowym i organom dochodzeniowym tylko wtedy, gdy jest to wymagane przez prawo.

Dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ("EOG")

Firma iLost działa na terenie EOG. Dane osobowe użytkownika będą zasadniczo przetwarzane wyłącznie na terenie EOG. Możemy korzystać z usług dostawców lub stron hostingowych, które znajdują się poza EOG. W takich przypadkach podejmiemy środki w celu zapewnienia zgodności takiego transferu z RODO, na przykład poprzez zawarcie umowy transferu opartej na Standardowych klauzulach umownych.

Bezpieczeństwo

Podczas przetwarzania Danych osobowych zapewniamy poziom bezpieczeństwa, który, biorąc pod uwagę stan wiedzy technicznej, powinien być wystarczający, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do Danych osobowych oraz ich modyfikacji, ujawnieniu lub utracie. Podjęliśmy co najmniej następujące środki bezpieczeństwa:

 • Logiczna kontrola dostępu poprzez dostęp oparty na rolach;
 • Środki fizyczne zapewniające bezpieczeństwo dostępu;
 • Środki organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo dostępu;
 • Losowe kontrole zgodności z naszą polityką;
 • Szyfrowanie całej komunikacji z i do Platformy iLost;
 • Bezpieczeństwo naszej sieci wewnętrznej.

Linki do stron internetowych osób trzecich

Nasza Strona może zawierać hiperłącza do stron internetowych stron trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość tych stron.

Prawa Użytkownika

Każda osoba, której Dane Osobowe są przetwarzane, może skorzystać z pewnych praw wynikających z przepisów prawa. W ten sposób możesz uzyskać wgląd w Dane Osobowe, które przetwarzamy na Państwa temat. Jeśli przetwarzane przez nas Dane Osobowe są nieprawidłowe, mogą Państwo poprosić nas o ich zmianę. Mogą Państwo również poprosić nas o usunięcie Państwa Danych Osobowych. Ponadto użytkownik może sprzeciwić się wykorzystaniu jego Danych osobowych lub zażądać ograniczenia ich wykorzystania. Gdy korzysta się z tych praw można wysłać prośbę na adres kontaktowy podany w górnej części niniejszej Polityki prywatności. Należy wyraźnie określić, o jakie dane osobowe chodzi. Możemy poprosić Państwo o dodatkowe informacje w celu weryfikacji Państwa tożsamości.

Reklamacje

W razie skarg dotyczących sposobu, w jaki obchodzimy się z Państwa Danymi Osobowymi, prosimy o skontaktowanie się z nami, korzystając z danych kontaktowych na górze niniejszej Polityki Prywatności. Jeśli nie uda nam się wspólnie znaleźć rozwiązania, zawsze można złożyć skargę do Autoriteit Persoonsgegevens.

Zmiany

Niniejsza polityka prywatności może zostać zmieniona. Dlatego radzimy regularnie czytać niniejszą Politykę Prywatności pod kątem ewentualnych zmian. O bardzo ważnych zmianach będziemy oczywiście sami informować.