Trui  Wollen trui, som rapportert av De Heeren van Aemstel ved bruk av iLost

Trui Wollen trui

Funnet i Amsterdam, Nederland ved De Heeren van Aemstel den