Smartphone, som rapportert av Hertz ved bruk av iLost

Smartphone

Funnet i Schiphol, Nederland ved Hertz den