Samsung telefoon, som rapportert av Hertz ved bruk av iLost

Samsung telefoon

Funnet i Schiphol, Nederland ved Hertz den