Samsung telefoon, som rapportert av Walibi Holland ved bruk av iLost

Samsung telefoon

Funnet i Biddinghuizen, Nederland ved Walibi Holland den