Groene muts, som rapportert av Rijksmuseum ved bruk av iLost

Groene muts

Funnet i Amsterdam, Nederland ved Rijksmuseum den