Grijze sjaal, som rapportert av Rijksmuseum ved bruk av iLost

Grijze sjaal

Funnet i Amsterdam, Nederland ved Rijksmuseum den