Bril, som rapportert av GVB ved bruk av iLost

Bril

Funnet i Amsterdam, Nederland ved GVB den