Laptop, som rapportert av UvA REC ved bruk av iLost

Laptop

Funnet i Amsterdam, Nederland ved UvA REC den