Laptop charger, som rapportert av UvA REC ved bruk av iLost

Laptop charger

Funnet i Amsterdam, Nederland ved UvA REC den