hat (beanie), jak nahlášeno Van Gogh Museum pomocí iLost

hat (beanie)

Nalezeno v Amsterdam, Nizozemsko by Van Gogh Museum dne