Datum vydání: 15. června 2023

Prohlášení o přístupnosti

**iLost je online platforma, která slouží organizacím k navracení ztracených a nalezených předmětů jejich majitelům. iLost se zavazuje poskytovat webové stránky, které jsou přístupné co nejširšímu publiku bez ohledu na technologii nebo schopnosti. iLost aktivně pracuje na zvýšení přístupnosti a použitelnosti webových stránek a dodržuje přitom mnoho dostupných standardů a směrnic. Jako online platforma, která by měla být přístupná komukoli, se iLost snaží splňovat úroveň Double-A podle World Wide Web Consortium (W3C) Web Content Accessibility Guidelines 2.1. Tyto pokyny vysvětlují, jak zpřístupnit webový obsah osobám se zdravotním postižením. Soulad s těmito pokyny pomůže učinit web uživatelsky přívětivějším pro všechny lidi.

Webové stránky byly vytvořeny s použitím kódu, který je v souladu se standardy W3C pro HTML a CSS. Webové stránky se správně zobrazují v současných prohlížečích a použití kódu HTML/CSS v souladu se standardy znamená, že je budou správně zobrazovat i všechny budoucí prohlížeče.

Rozsah působnosti

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na obsah webových stránek https://ilost.co s důrazem na primární procesy, kterými se řídí jednotlivci. Patří sem vyhledávání, reklamace a vracení nalezených položek.

Obchodní stránky zaměřené na organizace jsou sekundární částí webu a toto prohlášení se na ně nevztahuje. Patří sem například obchodní stránky určené pro akvizice organizací.

Stav shody

Společnost iLost prohlašuje, že webové stránky splňují normu WCAG 2.1 na úrovni AA.

Příprava tohoto prohlášení

Aktuálnost, úplnost a správnost tohoto prohlášení bude v případě potřeby každoročně revidována.

Vysvětlení stavu shody

Ke dni vydání je shoda s pokyny shledána jako dostatečná. Poslední posouzení proběhlo v září 2022 a jeho výsledkem byla zpráva, která identifikovala problémy s přístupností. Následně bylo 75 % těchto problémů úspěšně řešeno a vyřešeno. Zbývajících několik, které nespadají do výše uvedeného rozsahu, je plánováno odstranit.

Další informace z webu iLost

Každý by měl mít možnost web iLost snadno používat a prohlížet. Přístupné webové stránky jsou výhodné i pro návštěvníky se zrakovým postižením, nevidomé nebo neslyšící, nebo například pro barvoslepé či dyslektiky, stejně jako pro lidi, kteří nemají zkušenosti s internetem, a pro lidi, kteří hůře mluví nebo píší.

Protože společnost iLost považuje za důležité, aby byly online informace použitelné a přístupné pro každého, věnuje velkou pozornost uživatelské přívětivosti, přístupnosti, kvalitě provedení a nalezitelnosti online informací.

Dodržování pokynů WCAG

Aby byla zaručena přístupnost webových stránek, společnost iLost se i nadále snaží neustále dodržovat pokyny AA WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines).

Předpoklady

Níže jsou uvedeny způsoby, jak dodržovat soulad:
- Pracovní postupy: Aplikace pokynů WCAG 2.1 je trvalou součástí procesů vývoje webových stránek.
- Dohody a smlouvy: Dodavatelé, kteří provádějí zakázky pro webové stránky v částech, na které se vztahuje toto prohlášení, podléhají pokynům WCAG 2.1 prostřednictvím výše uvedených pracovních postupů.
- Znalosti a dovednosti: Zaměstnanci společnosti iLost jsou odpovědní za uplatňování pokynů WCAG 2.1 prostřednictvím poskytování informací online.

Opatření

Společnost iLost používá nástroje, které mohou automaticky odhalit odchylky nebo body ke zlepšení na webových stránkách. Kromě toho byly zavedeny kontroly přístupnosti během vývoje nových funkcí nebo vylepšení stávajících webových stránek. iLost může považovat za nutné, aby například po významné změně provedla úplnou kontrolu třetí strana.

Problémy, dotazy, připomínky

Dotazy, tipy nebo připomínky týkající se přístupnosti můžete zasílat na adresu support@ilost.co.