Datum van uitgifte: 15 juni, 2023

Toegankelijkheidsverklaring

iLost is een online platform dat wordt gebruikt door organisaties om verloren en gevonden voorwerpen terug te brengen naar de eigenaar. iLost zet zich in om een website te bieden die toegankelijk is voor een zo breed mogelijk publiek, ongeacht technologie of vermogen. iLost werkt actief aan het vergroten van de toegankelijkheid en bruikbaarheid van de website en houdt zich daarbij aan veel van de beschikbare standaarden en richtlijnen. Als online platform dat voor iedereen toegankelijk moet zijn, probeert iLost te voldoen aan niveau Double-A van de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 van het World Wide Web Consortium (W3C). Deze richtlijnen leggen uit hoe we webinhoud toegankelijker kunnen maken voor mensen met een handicap. Door te voldoen aan deze richtlijnen wordt het web gebruiksvriendelijker voor alle mensen.

De website is gebouwd met code die voldoet aan de W3C-standaarden voor HTML en CSS. De website wordt correct weergegeven in de huidige browsers en het gebruik van HTML/CSS-code die voldoet aan de standaarden betekent dat toekomstige browsers de website ook correct zullen weergeven.

Toepassingsgebied

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website https://ilost.co met de nadruk op de primaire processen die door individuen worden gevolgd. Dit omvat het zoeken, claimen en retourneren van gevonden items.

De zakelijke pagina's gericht op organisaties zijn secundaire onderdelen van de website en zijn uitgesloten van deze verklaring. Hieronder vallen bijvoorbeeld de commerciële pagina's die bedoeld zijn voor acquisitie van organisaties.

Compliance Status

iLost verklaart dat de website voldoet aan de WCAG 2.1 Standaard niveau AA.

Opstellen van deze verklaring

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring wordt indien nodig jaarlijks herzien.

Toelichting op de conformiteitsstatus

Per de datum van uitgave is de naleving van de richtlijnen voldoende bevonden. De meest recente beoordeling vond plaats in september 2022 en resulteerde in een rapport met toegankelijkheidsproblemen. Vervolgens is 75% van deze problemen met succes aangepakt en opgelost. Voor de resterende problemen is een oplossing gepland.

Aanvullende informatie van iLost

Iedereen moet de iLost-website gemakkelijk kunnen gebruiken en bekijken. Een toegankelijke website is ook goed voor bezoekers die slechtziend, blind of doof zijn, of bijvoorbeeld kleurenblind of dyslectisch, maar ook voor mensen die niet bedreven zijn op het internet en mensen die minder goed spreken of schrijven.

Omdat iLost het belangrijk vindt dat online informatie bruikbaar en toegankelijk is voor iedereen, besteedt zij veel aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie.

Voldoen aan WCAG-richtlijnen

Om de toegankelijkheid van de website te garanderen blijft iLost ernaar streven om continu te voldoen aan de AA-richtlijnen van de WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines).

Aannames

Hieronder staan de manieren om naleving te handhaven:
- Werkprocedures: Toepassing van de WCAG 2.1-richtlijnen is een vast onderdeel van de websiteontwikkelingsprocessen.
- Overeenkomsten en contracten: Leveranciers die voor de website opdrachten uitvoeren op de onderdelen waarop deze verklaring van toepassing is, zijn via de bovengenoemde werkprocedures onderworpen aan de WCAG 2.1-richtlijnen.
- Kennis en vaardigheden. iLost medewerkers zijn verantwoordelijk voor het toepassen van de WCAG 2.1 richtlijnen door middel van online informatievoorziening.

Maatregelen

iLost maakt gebruik van tools die automatisch afwijkingen of verbeterpunten op de website kunnen detecteren. Daarnaast zijn er toegankelijkheidscontroles ingevoerd tijdens de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten of verbeteringen aan de huidige website. iLost kan het nodig vinden om na bijvoorbeeld een grote verandering een volledige controle te laten uitvoeren door een derde partij.

Problemen, vragen, opmerkingen

Vragen, tips of opmerkingen over toegankelijkheid kunt u sturen naar support@ilost.co.