Datum van uitgifte: 19 Mei 2022

Toegankelijkheidsverklaring

iLost is een online platform dat wordt gebruikt door organisaties om gevonden voorwerpen terug te brengen bij de eigenaar. iLost streeft ernaar een website aan te bieden die toegankelijk is voor een zo breed mogelijk publiek, ongeacht technologie of vaardigheid. iLost werkt actief aan het verbeteren van de toegankelijkheid en bruikbaarheid van de website en houdt zich daarbij aan veel van de beschikbare standaarden en richtlijnen. Als online platform dat voor iedereen toegankelijk moet zijn, streeft iLost ernaar te voldoen aan niveau Double-A van de World Wide Web Consortium (W3C) Web Content Accessibility Guidelines 2.1. Deze richtlijnen leggen uit hoe webinhoud toegankelijker kan worden gemaakt voor mensen met een handicap. Conformiteit met deze richtlijnen zal helpen het web gebruiksvriendelijker te maken voor alle mensen.

De site is gebouwd met code die voldoet aan de W3C-normen voor HTML en CSS. De site wordt correct weergegeven in huidige browsers en het gebruik van HTML/CSS-code conform de standaarden betekent dat toekomstige browsers de site ook correct zullen weergeven.

Scope

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website https://ilost.co met nadruk op de primaire processen die door individuen worden gevolgd. Dit omvat het zoeken, claimen en retourneren van gevonden voorwerpen.

De zakelijke pagina's gericht op organisaties zijn secundaire onderdelen van de website en zijn uitgesloten van deze verklaring. Hieronder vallen bijvoorbeeld de commerciële pagina's bedoeld voor acquisitie van organisaties.

Compliance Status

iLost verklaart dat de website voldoet aan de WCAG 2.1 Standaard niveau AA.

Opstelling van deze verklaring

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zal indien nodig jaarlijks worden aangepast.

Toelichting op de nalevingsstatus

Op de datum van afgifte is de naleving van de richtlijnen op de website voldoende. Uit een analyse op de website in juni 2021 is gebleken dat de website voldoet aan de primaire processen.

Aanvullende informatie van iLost

Iedereen moet de website van iLost gemakkelijk kunnen gebruiken en bekijken. Een toegankelijke website is ook goed voor bezoekers die slechtziend, blind of doof zijn, of bijvoorbeeld kleurenblind of dyslectisch, maar ook voor mensen die niet bedreven zijn op het internet en mensen die een bepaalde taal minder spreken.

Omdat iLost het belangrijk vindt dat online informatie voor iedereen bruikbaar en toegankelijk is, besteedt zij veel aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie.

Voldoen aan WCAG-richtlijnen

Om de toegankelijkheid van de website te waarborgen, blijft iLost ernaar streven om continu te voldoen aan de AA-richtlijnen van de WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines).

Uitgangspunten

Hieronder de manieren om conformiteit te behouden:
- Werkwijze: Toepassing van de WCAG 2.1-richtlijnen is een vast onderdeel van de websiteontwikkelingsprocessen.
- Overeenkomsten en contracten: Leveranciers die voor de website opdrachten uitvoeren op de onderdelen waarop deze verklaring van toepassing is, zijn via de hierboven genoemde werkprocedures onderworpen aan de WCAG 2.1 richtlijnen.
- Kennis en vaardigheden: iLost medewerkers zijn verantwoordelijk voor het toepassen van de WCAG 2.1 richtlijnen door middel van online informatievoorziening.

Maatregelen

iLost maakt gebruik van tools die automatisch afwijkingen of verbeterpunten op de website kunnen detecteren. Daarnaast zijn er toegankelijkheidscontroles ingevoerd bij de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten of verbeteringen aan de huidige website. iLost kan het nodig vinden om bijvoorbeeld na een grote wijziging een volledige controle te laten uitvoeren door een derde partij.

Problemen, vragen, opmerkingen

Vragen, tips of opmerkingen over toegankelijkheid kunt u sturen naar support@ilost.co.