Laptop oplader, jak nahlášeno UvA REC pomocí iLost

Laptop oplader

Nalezeno v Amsterdam, Nizozemsko by UvA REC dne