Stekkertje, som rapportert av UvA REC ved bruk av iLost

Stekkertje

Funnet i Amsterdam, Nederland ved UvA REC den