Stekkertje, ako bolo nahlásené UvA REC pomocou iLost

Stekkertje

Nájdené v Amsterdam, Holandsko nálezcom UvA REC dňa