Tlačivo žiadosti

iLost vám pomôže s poistnou udalosťou. Ak vyplníte formulár na tejto stránke, poskytneme vám dokument, v ktorom bude zhrnuté, čo ste stratili. Následne ho budete môcť použiť na uplatnenie nároku na poistné plnenie.

Formulár žiadosti o poistné plnenie pri strate majetku

Informácie o vlastníkovi
Informácie o predmete
Pomoc