Muts, som rapportert av Rijksmuseum ved bruk av iLost

Muts

Funnet i Amsterdam, Nederland ved Rijksmuseum den