Muts, jak nahlášeno Rijksmuseum pomocí iLost

Muts

Nalezeno v Amsterdam, Nizozemsko by Rijksmuseum dne