Zwarte sjaal met franjes/black scarf with fringes, som rapportert av Rijksmuseum ved bruk av iLost

Zwarte sjaal met franjes/black scarf with fringes

Funnet i Amsterdam, Nederland ved Rijksmuseum den