Zwarte sjaal met franjes/black scarf with fringes, ako bolo nahlásené Rijksmuseum pomocou iLost

Zwarte sjaal met franjes/black scarf with fringes

Nájdené v Amsterdam, Holandsko nálezcom Rijksmuseum dňa