Telefoon Samsung, som rapportert av GVB ved bruk av iLost

Telefoon Samsung

Funnet i Amsterdam, Nederland ved GVB den