Telefoon Samsung, rapporterat av GVB med iLost

Telefoon Samsung

Hittades i Amsterdam, Nederländerna av GVB den