Stropdas  Rood/zwart patroon stropdas, zgłoszono przez RAI Amsterdam przy użyciu iLost

Stropdas Rood/zwart patroon stropdas

Znaleziono w Amsterdam, Holandia przez RAI Amsterdam dnia