Laptop charger, ako bolo nahlásené UvA REC pomocou iLost

Laptop charger

Nájdené v Amsterdam, Holandsko nálezcom UvA REC dňa