Ov chipkaart

Nájdené v Amsterdam, Holandsko nálezcom GVB dňa