Groene jas, ako bolo nahlásené De Heeren van Aemstel pomocou iLost

Groene jas

Nájdené v Amsterdam, Holandsko nálezcom De Heeren van Aemstel dňa