Health-care card Otto

Nájdené v Amsterdam, Holandsko nálezcom Club Nyx dňa