Identity card I. Elvers

Nájdené v Amsterdam, Holandsko nálezcom Club Nyx dňa