Trui, ako bolo nahlásené UvA REC pomocou iLost

Trui

Nájdené v Amsterdam, Holandsko nálezcom UvA REC dňa