Blazer, ako bolo nahlásené Club Nyx pomocou iLost

Blazer

Nájdené v Amsterdam, Holandsko nálezcom Club Nyx dňa