Sleutel, ako bolo nahlásené UvA REC pomocou iLost

Sleutel

Nájdené v Amsterdam, Holandsko nálezcom UvA REC dňa