Sleutels, ako bolo nahlásené GVB pomocou iLost

Sleutels

Nájdené v Amsterdam, Holandsko nálezcom GVB dňa