OV chipkaart Datal

Nájdené v Regio Almere, Holandsko nálezcom allGo Almere dňa