Roze vest, ako bolo nahlásené Dolfinarium pomocou iLost

Roze vest

Nájdené v Harderwijk, Holandsko nálezcom Dolfinarium dňa