Rijbewijs Jacinto Neves

Nájdené v Amsterdam, Holandsko nálezcom Pathé Amsterdam Noord dňa