Bodywarmer, ako bolo nahlásené UvA REC pomocou iLost

Bodywarmer

Nájdené v Amsterdam, Holandsko nálezcom UvA REC dňa