Dopper, ako bolo nahlásené UvA REC pomocou iLost

Dopper

Nájdené v Amsterdam, Holandsko nálezcom UvA REC dňa