Evita a perda futura das túas pertenzas

A persoa media perde máis de 3.000 posesións ao longo da súa vida, así que faga un seguimento das súas pertenzas máis queridas.

NoLongerLost

Order your NoLongerLost labels and tags now. Attach them to your belongings!

  • With NoLongerLost your gear is tagged with a code so a finder can easily contact you

  • Recibirás 10% desconto a través de iLost
Visit NoLongerLost