Publicar un obxecto atopado en iLost

No caso dun obxecto de valor, oculte calquera característica distintiva. Utilíceas para verificar as reclamacións máis adiante.

Faga unha foto do obxecto
Quixo dicir: ? Non
Produciuse un erro. Ténteo de novo máis tarde