Den nye standarden for hittegods

  • 60 % tidsbesparelse på funne gjenstander
  • En sentralisert og standardisert plattform
  • Ultimate brukeropplevelse

Noen få organisasjoner som bruker iLost