Nový štandard pre straty a nálezy

  • 60% úspora času pri nájdených položkách
  • Jedna centralizovaná a štandardizovaná platforma
  • Maximálny používateľský zážitok

Niekoľko organizácií, ktoré využívajú iLost