Oplader, ako bolo nahlásené UvA REC pomocou iLost

Oplader

Nájdené v Amsterdam, Holandsko nálezcom UvA REC dňa