Overhemd, zoals gemeld door GVB met iLost

Overhemd

Gevonden in Amsterdam, Nederland door GVB op

Deel dit gevonden voorwerp