Ez a holland Általános Szerződési Feltételek fordítása, és ebből semmilyen jog nem származtatható. A Holland Általános Szerződési Feltételek mindenkor irányadó.

Változat: 2019. november 13.

Általános Szerződési Feltételek

 1. fejezet: ÁLTALÁNOS Ezek az általános feltételek minden olyan szolgáltatásra vonatkoznak, amelyet az iLost az iLost Platform felhasználói számára nyújt.

 2. cikk. Fogalommeghatározások A jelen általános szerződési feltételekben a következő, nagybetűvel jelölt kifejezések egyes és többes számban a következő jelentéssel bírnak:

 3. 1.1 Szerződés: az iLost és a Felhasználó közötti, a Szolgáltatásokra vonatkozó megállapodás;

 4. 1.2 Követelés: a Felhasználó követelése egy olyan Tétellel kapcsolatban, amelynek a Felhasználó azt állítja, hogy ő a jogos tulajdonosa, birtokosa vagy használója;
 5. 1.3 Adatkezelő: az a fél, aki az GDPR-ról szóló 4. cikk 7. pontja értelmében;
 6. 1.4 Tulajdonságok: a tárgy jellemzői, amelyeket a Felhasználó az iLosthoz intézett igény bejelentésekor megadott, beleértve a képeket, a sorozatszámokat és a tárgy elvesztésének helyét;
 7. 1.5 Megtaláló: az a természetes vagy jogi személy, aki egy Tételt talált tárgyként regisztrált az iLost platformon;
 8. 1.6 GDPR: Általános adatvédelmi rendelet;
 9. 1.7 iLost: iLost BV, székhelye: (7201 AB) Zutphen, Coehoornsingel 22, és a kereskedelmi kamaránál 55241506 számon bejegyezve;
 10. 1.8 iLost Alert: a Felhasználó által az iLost Platformon keresztül más felhasználóknak küldött értesítés arról, hogy elveszítettek egy Tételt;
 11. 1.9 iLost Platform: az iLost Platform, amely többek között a www.ilost.nl és a www.ilost.co oldalakon keresztül érhető el, és amelyen az iLost a Felhasználó számára a szolgáltatásokat nyújtja;
 12. 1.10 szellemi tulajdonjogok: minden szellemi tulajdonjog, beleértve - de nem kizárólagosan - a szerzői jogot, a védjegyjogot, a kereskedelmi névjogot és az adatbázisjogot;
 13. 1.11 Tárgy: elveszett vagy talált tárgy, amely az Art. 3:2. §-a értelmében vett ingóság.
 14. 1.12 Találat: a Találók általi azon megállapítás, hogy az Igényt benyújtó Felhasználó a tárgy jogos tulajdonosa, birtokosa vagy birtokosa;
 15. 1.13 Tulajdonos: Felhasználó, akinek az Igénylésére az Igénylést egyezésnek találták;
 16. 1.14 Személyes adatok: a személyes adatok a következő cikkek szerint: a személyes adatok. GDPR 4. rész 1. része szerinti személyes adatok;
 17. 1.15 Adatvédelmi szabályzat: az iLost adatvédelmi irányelvei, amelyek az iLost platformon találhatók;
 18. 1.16 Szolgáltatások: az iLost szolgáltatásai, az Art. 3.1;
 19. 1.17 Használó: a Kereső, a Tulajdonos és bármely más természetes vagy jogi személy, aki az iLost Platformot használja;


2. cikk. Alkalmazhatóság

2.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek az iLost által a Felhasználónak nyújtott szolgáltatásokra vonatkoznak.


3. cikk. Az iLost platform használata

 • 3.1. A Szerződés akkor jön létre, amikor a Felhasználó felhasználói fiókot hoz létre az iLostnál. A Megállapodás alapján az iLost a következő szolgáltatásokat nyújtja a Felhasználónak:

  • Az iLost Platformhoz való hozzáférés biztosítása;
  • Támogatás nyújtása a tételek regisztrálásához, az iLost riasztások és igények továbbításához, valamint a találatok kezeléséhez;
  • Lehetőséget biztosít azon tárgyak áttekintésére, amelyeknek a Felhasználó a jogos tulajdonosa, birtokosa vagy birtokosa (iSave);
  • Tárgyak küldése a megtalálóktól a tulajdonosnak az iLost vagy egy harmadik fél által.
 • 3.2. Az iLost jogosult a Felhasználó által az iLost Platformon elhelyezett információkat indoklás nélkül rövidíteni, módosítani vagy módosítani a mobileszközökről vagy szoftveralkalmazásokból történő konzultáció céljából.

3.3 Az iLost jogosult a tételeket az átvétel pillanatától kezdve megsemmisíteni, ha: - élelmiszerről és italról vagy más romlandó áruról van szó, amelyet az iLost ésszerűen nem tud tárolni; - olyan Tételekről van szó, amelyek birtoklása vagy használata büntetendő, például fegyverek, jogsértő vagy lopott áruk, kábítószerek, egzotikus állatok vagy növények; - olyan árukat és/vagy anyagokat érint, amelyeket esetében az iLostnak vagy törvény tiltja a küldést és/vagy amelyeket a postai és csomagszállító cégek általános szerződési feltételei kizárnak a feladásból, például gyúlékony folyadékok, maró hatású anyagok és (gyúlékony) gázok. Az iLost semmilyen módon nem köteles biztosítani ezen küldemények megőrzését, és különleges esetekben dönthet úgy, hogy a küldeményeket átadja az illetékes hatóságoknak.


4. cikk. A követelések feldolgozása

4.1. Az Igény benyújtásával a Felhasználó megbízást ad az iLostnak, hogy a Megtaláló rendelkezésére bocsássa az Igény kezeléséhez szükséges adatokat. Ezek az adatok magukban foglalják legalább a Felhasználó jellemzőit és egyéb releváns személyes adatait, például a nevét. A Megtaláló a megadott személyes adatokat kizárólag az Igény elbírálásához használja fel.

4.2 Az Igény beérkezését követően a Megtaláló megállapítja, hogy az Igényt benyújtó Felhasználó a Tétel jogos tulajdonosa vagy birtokosa-e. Ha ez a helyzet, a Megtaláló köteles értesítést küldeni a Felhasználónak az egyezésről.

 • 4.3 A Felhasználó által benyújtott Igény és az annak alapján létrejött egyezés érvényét veszti, ha a Felhasználó nem veszi át a követelt Tételt a egyezésről szóló értesítés kézhezvételétől számított három hónapon belül, vagy nem küldte el azt a Megtaláló. Ezt követően a Megtaláló csak a törvény által előírt mértékben köteles gondoskodni a Tétel tárolásáról.


5. cikk. A tárgyak visszaszolgáltatása a tulajdonosnak

 • 5.1. Egyezés esetén az iLost tájékoztatja a Tulajdonost arról a lehetőségről, hogy (i) a Tételt a Megtaláló által kijelölt helyen maga vegye át, (ii) az iLost általi elszállítást válassza, vagy (iii) a Tulajdonos által kijelölt fél általi elszállítást.

 • 5.2 Ha a Tulajdonos az iLost általi szállítást választja, az iLost egy harmadik felet bíz meg a Tulajdonos nevében történő szállítással. A harmadik fél általi szállítással kapcsolatos minden művelet és tevékenység ebben az esetben a Felhasználó költségére és kockázatára történik, és az e harmadik fél által alkalmazott általános szerződési feltételek hatálya alatt.

 • 5.3. Ha a Tulajdonos a Tulajdonos által kijelölt fél általi szállítást választja, ez a szállítás a Tulajdonos költségére és kockázatára történik, és a Tulajdonos által kijelölt harmadik fél általános szerződési feltételeinek hatálya alá tartozik.


6. cikk. Adatvédelem és információbiztonság

6.1. Az iLost adatkezelőként jár el a felhasználók személyes adatainak az iLost platformon történő feldolgozása tekintetében. Az iLost a személyes adatokat különösen a felhasználói fiók létrehozása és a szolgáltatások nyújtása céljából dolgozza fel. Az iLost adatvédelmi szabályzat leírja, hogy az iLost hogyan kezeli a személyes adatokat.

6.2 Az első bekezdés rendelkezéseitől eltérően a Megtaláló az iLost Platformon feldolgozott (a talált tárgyhoz kapcsolódó) Felhasználói Személyes adatok adatkezelőjeként jár el egészen addig, amíg a Felhasználó igényt nem nyújt be.


7. cikk. Szellemi tulajdonjogok

 • 7.1. Az iLost megnevezéssel, az iLost Platformmal kapcsolatos valamennyi szellemi tulajdonjog, beleértve a (személyes) adatokat, a szövegeket, a képeket, a designt, a fotókat, a képet és / vagy a rajta elhelyezett. hanganyagokat, formátumokat, szoftvereket, márkákat és domain neveket, az iLost Platformon és a Szolgáltatásokon található adatokat, kizárólag az iLost és / vagy annak licencadói és hirdetői vagy az iLost Platform birtokában vannak. A Megállapodásban semmi sem irányozza elő az említett szellemi tulajdonjogok átruházását.

 • 7.2 A felhasználó garantálja, hogy az iLost Platform használata és az általa elhelyezett tartalom nem sérti harmadik felek szellemi tulajdonjogait, és kártalanítja az iLostot minden olyan követeléssel szemben, amelyet harmadik felek az ilyen jogsértések miatt támasztanak.

 • 7.3 A Felhasználó az iLost előzetes írásbeli engedélye nélkül nem jogosult (i) az iLost Platform tartalmának az adatbázis-törvény értelmében vett lényeges részét lekérni és/vagy újra felhasználni, valamint (ii) az adatbázis-törvény értelmében vett nem lényeges elemeit ismételten és rendszeresen lekérni és/vagy újra felhasználni.


8. cikk. Garanciák és felelősség

 • 8.1. Az iLost az iLost Platformot azért bocsátja a Felhasználó rendelkezésére, hogy segítse a Felhasználót az Elemek felajánlásában és megtalálásában. Az iLost azonban nem garantálja, hogy a Felhasználó valóban talál egy Tételt, vagy hogy egy olyan Tételt, amelyre vonatkozóan a Felhasználó igényt nyújtott be, visszakap.

 • 8.2. Az iLost nem garantálja, hogy az iLost Platform megszakítás és késedelem nélkül elérhető lesz, sem azt, hogy az iLost Platformon található információk teljesek és helyesek.

 • 8.3 Az iLost nem vállal felelősséget a Felhasználó által a Szerződéssel kapcsolatban elszenvedett károkért, beleértve az alábbiakból eredő károkat:

  • az iLost Platform használata;
  • a Kereső által az Igény elbírálásában és/vagy az egyezés fennállásának eldöntésében elkövetett hibák;
  • egy Tételnek a Finder általi megsemmisülése vagy elvesztése;
  • egy Tárgy elvesztése vagy megrongálódása a Tárgynak a Tulajdonos által történő átvétele/feladása során a Tulajdonos által/hoz történő elküldése során, ahogyan az a cikkelyben le van írva. 5.
 • 8.4 Abban az esetben, ha az iLost nem tud a 8.3. pontban foglaltakra hivatkozni, felelőssége a közvetlen károkra (i) legfeljebb az iLost által kötött felelősségbiztosítás alapján az adott esetben kifizetett összegre korlátozódik, függetlenül a Tétel értékétől, vagy (ii) ha a kár az iLostnak felróható, a személyes adatokkal kapcsolatos, a 8.3. cikk értelmében vett jogsértés következménye. GDPR 4. cikkének 12. része értelmében, az iLost által kötött felelősségbiztosítás alapján kifizetett összeg erejéig, osztva az ennek következtében kárt szenvedett felhasználók teljes számával.

 • 8.5 Az Art. 8.3. és 8.4. pontjai nem vonatkoznak a szándékos vagy súlyos gondatlanságából eredő károkra.


9. cikk. Időtartam és megszűnés

 • 9.1. A megállapodás bármikor felmondható e-mailben a support@ilost.co címen. A felmondást az iLost nem fogadja el, ha az összeegyeztethetetlen az iLost által más Felhasználóknak nyújtott szolgáltatásokkal, vagy ha az iLosttal / más Felhasználókkal szemben még vannak követelések, panaszok vagy kötelezettségek.
 • 9.2 Ha az iLost a Felhasználó által benyújtott adattörlési kérelmet nyújtja be az Art. 17 GDPR értelmében, a megállapodás a törvény erejénél fogva megszűnik, kivéve, ha másként nem állapodtak meg.
 • 9.3 Az iLost jogosult, a további jogi intézkedések megtételéhez és/vagy kártérítési igény érvényesítéséhez való jog sérelme nélkül, azonnali hatállyal felfüggeszteni vagy megszüntetni a Szolgáltatások nyújtását és/vagy eltávolítani az iLost figyelmeztetéseket és követeléseket, ha az iLost véleménye szerint:
  • A Felhasználó a Szerződéssel és a jelen általános szerződési feltételekkel, a törvénnyel, a közrenddel és az erkölcsökkel ellentétesen jár el, vagy jogellenesen cselekszik az iLosttal vagy harmadik felekkel szemben;
  • olyan felhasználói információkat - beleértve az iLost riasztásokat vagy igényeket - tesz közzé az iLost Platformon, amelyek büntetendő, jogellenes, jogsértő, obszcén, félrevezető, sértő vagy helytelen, sértik mások magánéletét, vagy olyan tárgyakkal kapcsolatosak, amelyek büntetendő vagy jogellenesek (lopott tárgyak, fegyverek, kábítószerek, jogsértő tárgyak stb.);
  • Felhasználó jogosulatlan hozzáférése az iLost rendszereihez vagy (személyes) adataihoz, az iLost technikai biztonsági intézkedéseinek megkerülése vagy annak megkísérlése, vagy az iLost rendszereinek aránytalan megterhelése;
  • A Felhasználó az iLost Platformot előzetes írásbeli engedély nélkül használja kereskedelmi célokra.


10. cikk. Egyéb

 • 10.1. Az iLost és a Felhasználó közötti megállapodásra a holland jog az irányadó. Bármilyen jogvita az amszterdami illetékes bíróság elé kerül.
 • 10.2 Az iLost bármikor megváltoztathatja ezeket a feltételeket. A módosított általános szerződési feltételek ebben az esetben attól a pillanattól kezdve érvényesek, amikor azokat a Felhasználó számára az iLost Platformon keresztül elérhetővé teszik.