Sürüm: Mayıs 2018

Genel şartlar ve koşullar Hizmet olarak Yazılım ILOST BV

iLost BV, Hollanda yasalarına göre organize edilmiş ve Hollanda Ticaret Odası Ticaret Siciline kayıtlı sınırlı sorumluluğa sahip özel bir şirkettir 55241506 ("iLost") dosya numarası altında ("iLost"), (i) bulunan öğelerin kaydını ve çevrimiçi yayınını, (ii) üçüncü şahıslarla eşleştirme ve iletişimi sağlayan 'Kayıp ve Bulunan' yönetim hizmeti sağlayan web tabanlı çok siteli bir çevrimiçi hizmet sunar. kayıp bir öğenin ("Davacılar") çevrimiçi yayınını iddia eden, (iii) lojistiğin planlanması ve (iv) www.ilost.nl ("Web Sitesi") web siteleri aracılığıyla tüm kayıp ve bulunan sürecin yönetimi ve izlenmesi ( hizmet"). iLost, Hizmeti çalıştırır ve Hizmeti müşterilerinin ("Müşteri") bir bulut çözümü (Hizmet Olarak Yazılım - SaaS) olarak kullanmasını sağlar. iLost ve Müşteri ayrıca daha sonra sırasıyla "Taraf" veya birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır. Burada kullanıldığı gibi, tekil çoğulu içerecek ve çoğul, bağlamın gerektirdiği şekilde tekili içerecektir.

1. UYGULAMANIN KAPSAMI

 • 1.1 Taraflar arasında yazılı olarak aksi kararlaştırılmadıkça, Hizmetin herhangi bir şekilde kullanılması ve ayrıca Hizmetin kullanımı ve iLost'un diğer tüm hizmetleri ve teslimatları ile ilgili Müşteri Sözleşmesine girmek münhasıran sağlanmaktadır ilgili mevcut sürümdeki bu Genel Hüküm ve Koşullar ("Hüküm ve Koşullar") temelinde ve bu hükümler tarafından yönetilmektedir. İLost bunu yazılı olarak kabul etmedikçe, Müşterinin herhangi bir genel hüküm veya koşulu geçerli olmayacaktır. Hizmetin etkinleştirilmesi veya iLost tarafından başka herhangi bir hizmetin sağlanması veya teslimat, bu bağlamda rıza olarak kabul edilmeyecektir.

 • 1.2 Müşteriye sunulan iLost hizmeti veya ürünü ve bu Hüküm ve Koşullar yalnızca iLost'u devreye alırken özel amaçlar için hareket etmeyen ve bu nedenle Kitaba göre tüketici olarak nitelendirilemeyen ticari müşteriler için geçerli olacaktır. Hollanda Medeni Kanunu'nun 7, 5. maddesi. Bu Hüküm ve Koşullar, devam eden bir iş ilişkisi kapsamında Müşteri ile gelecekteki herhangi bir iş için de geçerlidir.

 • 1.3 iLost, bu Hüküm ve Koşulları herhangi bir zamanda değiştirebilir. Bu Hüküm ve Koşullarda yapılan değişiklikler, yalnızca iLost ile Müşteri arasında böyle bir Müşteri Sözleşmesi zaten mevcutsa, Müşteri Sözleşmesinin bir parçası olarak kabul edilecektir. iLost, bu Hüküm ve Koşullarda yapılan bir değişikliği, değişikliklere matbaa vurgu yaparak yazılı olarak Müşteriye bildirecektir. Müşteri, değişiklik bildirimini aldıktan sonra 6 (altı) hafta içinde yazılı olarak itiraz etmedikçe, değişiklik Müşteri tarafından onaylanmış sayılır.

2. ILOST HİZMETLERİ

 • 2.1 iLost, Web Sitesini işletir ve Müşteriye bir bulut çözümü (SaaS) olarak sunar. Hizmetin işlevleriyle ilgili ayrıntılar, Müşteri için iLost tarafından yayınlanan belirli bir teklif ("Müşteri Sözleşmesi") içinde bulunabilir.

 • 2.2 Hizmetin bir parçası olarak iLost, Web Sitesini Müşterinin üçüncü şahıslara ait Müşteri tarafından bulunan öğeleri ("Kayıp ve Bulunan Öğeler") yerleştirmesini sağlayan teknik bir platform olarak Müşterinin kullanımına sunacaktır. Müşteriye teknik tesis ve teknik platforma erişme ve platformun işlevlerini Müşterinin kendi donanımı aracılığıyla kullanma yetkisi verilir.

 • 2.3 iLost, web arayüzünün yıllık ortalama% 99 çalışma süresini garanti eder. Ancak, iLost'un, teknik nedenlerle Hizmetin kesintisiz çalışmasını her zaman sağlaması imkansızdır. Müşteri, çeşitli nedenlerle Hizmetin kesintiye uğrayabileceğini / kısıtlanabileceğini ("Hizmet Kesintileri ve Kesintiler"), özellikle aşağıdaki koşullar nedeniyle kabul eder: (i) planlı bakım çalışması, (ii) arızaya bağlı olarak kesintiler veya gecikmeler veya İnternet veya telekomünikasyon hatlarının aşırı yüklenmesi ve ayrıca (iii) Mücbir Sebepler veya öngörülemeyen diğer durumlar (aşağıdaki Madde 8.2'ye bakın). iLost, bu tür Kesintileri ve Hizmet Kesintilerini olabildiğince en aza indirmeye çalışacaktır. Bu paragrafta belirtilen ve Hizmet Kesintileri ve Kesintiler, yalnızca önemsiz ve geçici bir kesinti veya hizmet kesintisi olduğu sürece, iLost tarafında varsayılan veya başka bir sözleşme ihlali olarak kabul edilmeyecektir.

 • 2.4 iLost, Müşteri Sözleşmesinin yürütülmesinde mevcut olan işlevlerin kapsamını aşan yeni işlevlerle Hizmetin herhangi bir yükseltilmesi veya iyileştirilmesi borcuna sahip değildir. Bununla birlikte, iLost herhangi bir işlevi geliştirmek veya güncellemek için herhangi bir zamanda değişiklik yapma hakkını saklı tutar, burada yukarıda belirtilenler Müşteri için herhangi bir hak talebinde bulunmaz veya Müşteri bundan herhangi bir talepte bulunamaz. Bu tür değişikliklerin olması durumunda, iLost, bunları işletmeye almadan önce Müşteriyi önceden bilgilendirecektir. iLost ayrıca, iLost'un ayrı bir ücret karşılığında sunduğu yeni geliştirilmiş isteğe bağlı modüller (varsa) hakkında Müşteriyi bilgilendirecektir.

 • 2.5 Müşteri, Web Sitesinde veya Web Sitesinde ilettiği, yayınladığı veya kullanıma sunduğu ve Hizmet aracılığıyla uygun şekilde yayınlanan veya gönderilen herhangi bir öğenin içeriğinden ve ayrıca temeldeki verilerden tek başına sorumludur. iLost, Hizmet aracılığıyla Müşteriye geri iletilebilen ve Web Sitesi veya başka herhangi bir çevrimiçi kanal aracılığıyla oluşturulan son Müşteri taleplerinin içeriği için herhangi bir sorumluluk kabul etmez. iLost, yalnızca bu tür verilerin aktarımı için teknik gereksinimleri kullanıma sunar, ancak içeriklerinin herhangi bir olgusal, yasal veya diğer yönlerden incelenmesine borçlu değildir veya bu tür verilerin doğruluğu, eksiksizliği, bütünlüğü veya özgünlüğü açısından incelemeye tabi değildir.

 • 2.6 Münferit durumda üzerinde mutabık kalınan haliyle, iLost, yayın araçlarının (i) arama çubuğu, (ii) düğme ve (iii) bulunan bir öğenin entegrasyonunu sağlamak için Müşteriye ek olarak belirli bir yazılım kodu (veya: komut dosyası) sağlayacaktır. Müşterilerin web sitelerinde veya uygulamasında genel bakış. Bireysel duruma bağlı olarak, bu da ücret ödemeden yapılabilir.

3. MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİNİN OLUŞTURULMASI

 • 3.1 Müşteri Sözleşmesi, iLost tarafından düzenlenen bireysel bir teklif ve Müşteri tarafından verilen bu tür bir teklifin ilgili kabulü yoluyla sonuçlandırılacaktır.

 • 3.2 Müşteri tarafından bu tür bir teklifi kabul ederken, Müşteri bu Hüküm ve Koşulları kabul eder ve Müşteri Sözleşmesi ile ilgili olarak Müşteri tarafından aktarılan verilerin doğru ve eksiksiz olduğunu onaylar. Bu tür verilerde daha sonra yapılacak herhangi bir değişiklik, Müşteri tarafından iLost'a derhal iletilecektir.

4. KULLANIM HAKLARI

 • 4.1 iLost, kayıtlı Müşteriye münhasır olmayan, devredilemez ve alt lisans verilemeyen bir kullanım hakkı verir ve Müşteri Sözleşmesinin süresi ile geçici olarak sınırlandırılır ve Müşteriye Hizmeti kendisi için kullanma hakkı verir. Kayıp ve Bulunan Eşyaların yerleştirilmesiyle bağlantılı ticari amaçlar. Bunun ötesinde, özellikle Hizmetin altında yatan yazılım uygulamalarıyla veya iLost'un herhangi bir işletim yazılımıyla ilgili olarak başka hiçbir hak verilmemektedir.

 • 4.2 Yukarıdaki Madde 4.1'de açıklanan kullanım kapsamının ötesinde veya aşan Hizmet kullanımının herhangi bir şekilde kullanılması veya kullanımına izin verilmesi yasa dışıdır. Müşteri özellikle, Hizmeti veya ilgili herhangi bir yazılımı kamuya açık hale getirmek için, Hizmeti veya herhangi bir bölümünü veya temelindeki yazılımı kopyalama, işleme veya daha fazla geliştirme, kaynak kodunu yeniden derleme veya başka bir şekilde kaynak kodunu okunaklı veya kullanılabilir kılma hakkına sahip değildir., Hizmeti veya herhangi bir yazılımı ticari olarak kullanmak, üçüncü şahısların amaçları için kullanmak veya yukarıda belirtilenlerin herhangi birini kolaylaştırmak için üçüncü şahıslara veremez veya kiralayamaz veya başka şekilde devredemezsiniz.

 • 4.3 Müşteri, Hizmetin veya iLost'un herhangi bir yazılımının yetkisiz üçüncü şahıslar tarafından herhangi bir şekilde kullanılmasını kusurlu bir şekilde kolaylaştırırsa, iLost, zararları talep etme hakkını açıkça saklı tutar. Üçüncü şahıslar tarafından yetkisiz kullanımın kolaylaştırılması durumunda, iLost'un talebi üzerine derhal Müşteri, üçüncü şahıs kullanımına karşı yasal iddialarda bulunmak için gerekli tüm bilgileri iLost ile birlikte sunacaktır.

5. MÜŞTERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • 5.1 Müşteri, gerekli telekomünikasyon araçlarına ve bunlar aracılığıyla Hizmete teknik bağlantıdan ve kendi uygulamalarına gerekli arayüzleri sağlamaktan sorumludur.

 • 5.2 Müşteri, Hizmetin kesintisiz kullanımını güvence altına alacak şekilde Hizmet için Müşteri ayarlarını seçmekten sorumludur. Müşteri, iLost'un aşağıdakileri sağlayabilmesini sağlamak için, Müşteri Sözleşmesine ekli iLost Kullanım Talimatına, özellikle Müşteri ve iLost'un Müşteri Sözleşmesinde kararlaştırdığı teslim alma talimatları ve iş yerini takip etmesini ve hareket etmesini sağlayacaktır. Hizmetler. Müşteri, Hizmetin sağlanmasını etkileyebilecek veya Hizmetin güvenliğine zarar verebilecek olması durumunda, faaliyet alanında ortaya çıkan değişiklikleri iLost'a derhal bildirmekle yükümlüdür.

 • 5.3 Müşteri, kendi organizasyon ve sorumluluk alanı dahilinde, veri ve bilgi güvenliği için yeterli ve güncel koruma önlemlerini uygulayacaktır. Müşterinin Hizmete bağlantısıyla ilgili olarak, gerekli güvenlik önlemlerini (örneğin, güvenlik duvarları ve İnternet üzerinden erişime uygun bir yazılım kullanmak ve güvenli bir veri iletimini korumak) sağlayacaktır.

 • 5.4 iLost tarafından sağlanacak veya Müşteri tarafından seçilecek olan Web Sitesine giriş kimlik bilgileriyle ilgili olarak ("Oturum Açma Kimlik Bilgileri"), Müşteri, Oturum Açma Kimlik Bilgilerini gizli tutacağını onaylar, bu Oturum açma kimlik bilgilerini üçüncü kişilere ifşa etmeyecektir. Parti. Erişim / Oturum Açma Kimlik Bilgilerinin yetkisiz kullanımının tehdit edici olması durumunda (örneğin, çalışanların değiş tokuşundan veya diğer herhangi bir organizasyonel değişikliğin ardından) Müşteri, iLost'u derhal yazılı olarak bilgilendirmek zorundadır. Müşterinin Oturum Açma Kimlik Bilgilerinin kullanımıyla ilgili olarak üçüncü tarafların tüm eylemlerinden Müşteri sorumludur. iLost, Müşterinin Hizmete erişiminin engellenmesinin başlatılıp başlatılmayacağına yalnızca karar verebilir (bu Hüküm ve Koşulların 6. Maddesine bakın). Ayrıca Müşteri, üçüncü şahısların yetkisiz erişimini öğrendikten sonra, Müşterinin işbirliği gerektirdiği ölçüde işbirliği yapmakla yükümlüdür.

 • 5.5 Bu Hüküm ve Koşulların 4.1 ve 4.2 maddelerine ek olarak Müşteri, Hizmetin çalışmasını tehlikeye atabilecek veya kesintiye uğratabilecek tüm önlemlerden kaçınmakla yükümlüdür. Ayrıca Müşteri, Hizmeti herhangi bir şekilde yasal hükümleri ihlal eden işlemler için açıkça kullanamaz veya kullanılmasına izin veremez; örnek olarak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere radikal, ırkçı, pornografik, şiddeti yücelten veya başka bir şekilde yasa dışı veya rahatsız edici içerik. iLost ayrıca, açıkça şüpheli iş yöntemlerini uygulayan herhangi bir Müşterinin Hizmet kullanımının dışında kalır.

 • 5.6 Müşteri, Müşterininyaklaşan (mevcut veyakarşı iLost'u tazmin edecek ve zarar görmemesini sağlayacaktır herhangi bir eylemi veya başarısızlığından veya Hizmetin kullanımının herhangi bir şekilde kullanımından veya ödenmesinden kaynaklanan yasal temsil maliyetleri dahil olmak üzereiddia edilen) üçüncü taraf iddialarına. Hizmetin uygunsuz veya yasalara aykırı kullanımından veya Müşterinin yürürlükteki yasaların veya üçüncü taraf haklarının Müşteri tarafından ihlal edilmesinden veya Müşterinin müsamaha göstermesinden kaynaklanan belirli iddialar. Müşteri, bu tür bir ihlalin tehdit edici olduğunu fark ederse veya fark etmişse, bunu derhal iLost'a bildirmekle yükümlüdür.

 • 5.7 Müşterinin yükümlülüklerine ihmal edilmiş, zamanında olmayan, eksik veya doğru olmayan şekilde uymasından kaynaklanan ek maliyetler, Müşteri bundan sorumluysa veya başka nedenlerden sorumluysa Müşteri tarafından karşılanacaktır.

6. MÜŞTERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN İHLAL EDİLMESİ, HİZMETE ERİŞİMİN ENGELLENMESİ

 • 6.1 iLost, herhangi bir zamanda, Müşterinin Hizmete erişimini tamamen veya kısmen engelleyebilir veya (i) Müşteri herhangi birini ihlal ederse Müşterinin hesabını silebilir. veri ve bilgi güvenliğinin korunmasına ilişkin yükümlülükler, (ii) iLost'un herhangi bir sistemi, verisi veya hizmetinde veya diğer herhangi bir iLost müşterisinin herhangi bir sistemi veya verisinde hasar veya bozulma tehlikesi veya kamuya açık, (iii) Müşteri tarafından Hizmet aracılığıyla iletilen herhangi bir teklif veya veri veya sırasıyla Hizmet aracılığıyla gerçekleştirilen herhangi bir işlem, geçerli yasal hükümleri veya üçüncü taraf haklarını ihlal ediyorsa veya (iv) iLost'a derhal Müşteri Sözleşmesinin neden için feshi. Ayrıca, Müşterinin (v) Müşteri Sözleşmesi kapsamındaki bir ödemenin Müşteri tarafından iLost'a zamanında ödenmemesi veya zamanında ödenmemesi durumunda erişimin engellenmesi mümkündür; bu durumda, söz konusu engelleme / silme işlemi yalnızca iLost'un ilk kez bir ödeme hatırlatıcısı göndermesinden sonra başlatılacaktır. en az 14 (on dört) gün olmak üzere başka bir makul ödeme tarihi belirlenmesi dahil.

 • 6.2 Erişimin engellenmesinin Müşteri tarafından Müşteri Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin tam olarak yerine getirilmemesinin bir sonucu olması durumunda, erişim ancak ihlal kalıcı olarak giderilirse veya tekrarlayan ihlal riski bir durdurma ile etkin bir şekilde ortadan kaldırılırsa yeniden sağlanacaktır. ve sözleşmeden doğan cezayı içeren vazgeçme beyanı. Ancak, bu mantıksız olacaksa, örneğin, engellemenin nedeni iLost'a erken sonlandırma yetkisi veriyorsa ve iLost, bu nedeni sona erdirmek için kullanıyorsa, iLost erişimi yeniden etkinleştirmek zorunda değildir.

 • 6.3 Bir engelleme / silme, Müşteri'nin Müşteri Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirememesinden kaynaklanıyorsa, Müşteri, herhangi bir vadesi gelen ödemeyi alıkoyma veya iLost'a karşı herhangi bir tazminat talebinde bulunma hakkına sahip değildir ve hiçbir şekilde hakkına sahip olmayacaktır. herhangi bir hasar.

 • 6.4 iLost, bir istisna olarak, Müşterinin bir hesapla ücretsiz olmasını kolaylaştırırsa, iLost herhangi bir sebep göstermeksizin bu hesabı herhangi bir zamanda bloke edebilir veya silebilir ve / veya Hizmetin daha sonraki kullanımının şu ücretin ödenmesine bağlı olduğuna karar verebilir: bir ücret.

7. ÜCRETLENDİRME

 • 7.1 Hizmet kullanımı karşılığında Müşteri, ilk teklife ve / veya Müşteri Sözleşmesine veya iLost'un Müşteri Sözleşmesinin ifasında geçerli olan ilgili fiyat listesine göre iLost'a bir ücret ödeyecektir. yazılı olarak kabul edilmiştir.

 • 7.2 Tüm fiyatlar net artı ilgili yasal katma değer vergisi (KDV, geçerliyse şu anda% 21) uygulanır. Müşterinin iş yeri Hollanda dışındaysa ve yabancı bir müşteriye sağlanan hizmetle bağlantılı olarak başka belirli vergiler, gümrük vergileri veya diğer masraflar varsa, bu tür tüm vergiler, harçlar ve harçlar Müşteri tarafından karşılanacaktır veya iLost tarafından ödenecekse, sırasıyla Müşteri tarafından iLost'a geri ödenecektir.

 • 7.3 Devir vergisi ile artırılan tüm faturalar, fatura tarihinden 30 (otuz) gün sonra indirimsiz net ödenecektir.

 • 7.4 Standart fiyat listelerine dayalı devam eden Müşteri Sözleşmeleri kapsamında iLost, iLost'un adil takdirine bağlı olarak ve Müşteri menfaatlerini makul bir şekilde dikkate alarak, ücreti yılda bir kez iLost'un kendi maliyet geliştirmesine göre ayarlama hakkına sahiptir. iLost, bu tür fiyat ayarlamaları hakkında Müşteriyi yazılı olarak bilgilendirecektir. Müşteri, değişiklik bildiriminin alınmasından itibaren 6 (altı) hafta içinde yazılı olarak itiraz etmedikçe, fiyat ayarlaması Müşteri tarafından onaylanmış sayılır; iLost, bu sonucu değişiklik bildiriminde gösterecektir. Müşteri fiyat ayarlamasına itiraz ederse, her iki taraf da etkilenen Müşteri Sözleşmesini yeni fiyatların yürürlüğe girdiği tarih itibariyle özel olarak feshetme hakkına sahiptir; bu tür özel fesih hakkı, iLost Müşterinin itirazını aldıktan sonra bir ay içinde kullanılabilir; ancak, en geç, yeni fiyatların ilan edildiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere.

 • 7.5 Müşteri, yalnızca Müşterinin ileri sürdüğü karşı dava tartışılmazsa veya nihai ve bağlayıcı bir mahkeme kararı ile tespit edilirse, iLost'un ücret taleplerinden mahsup etme hakkına sahiptir. Müşteri tarafında herhangi bir alıkoyma hakkına yalnızca aynı koşullar altında izin verilir, bu nedenle karşı davanın ayrıca aynı sözleşme ilişkisinden kaynaklanması gerekir.

8. VADE TARİHLERİ, VARSAYILAN, GÜÇ MAJEURE

 • 8.1 iLost adına Hizmetlerin sağlanmasında herhangi bir eksiklik olması durumunda, iLost Müşteri ve iLost tarafından uygun bir temerrüt bildirimi almışsa, iLost tarafında varsayılan olarak kabul edilecektir. münferit koşullar dikkate alındığında Müşteri için makul olmadığı sürece, Müşteri tarafından başarı olmadan biten ek bir yetkisiz kullanım süresi verilmiştir.

 • 8.2 iLost, ifa etmeme Mücbir Sebepten veya öngörülemeyen ve iLost'a atfedilemeyen diğer durumlardan kaynaklanıyorsa (savaş, grev, lokavt dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) sözleşmeden doğan yükümlülüklerinden kurtarılacaktır. isyanlar, kamulaştırma, yasal kanun revizyonları, resmi emirler, fırtına, sel, doğal afetler, su kaçağı, enerji arzının bozulması, internette sistem arızası, veri iletim veya telekomünikasyon hatlarının bozulması veya yok edilmesi, üçüncü şahısların yasadışı faaliyetleri İnternet veya kötü amaçlı yazılım tarafından sabotaj). Aynısı, Müşterinin sorumluluk alanından kaynaklanan koşullara bağlı gecikmeler durumunda da geçerlidir (örneğin, Müşterinin yükümlülüklerinin zamanında yerine getirilmemesi veya Müşteri tarafında BT bileşenlerinin veya arabirimlerinin bulunmaması).

 • 8.3 Yükümlülüklerden kurtulma, mücbir sebep müdahalesi durumu veya Madde 8.2'de belirtilen diğer durumlar artı makul bir başlangıç ​​süresi boyunca geçerli olacaktır. Böyle bir durum 7 (yedi) günden uzun sürerse, Taraflardan herhangi biri, Hizmetin etkilenen kısmına ilişkin Müşteri Sözleşmesini feshedebilir. Tüm bu durumlarda, Müşteri'nin varsa ön ödemeli meblağları alma orantılı hakkı haricinde, iLost'a karşı tazminat talepleri hariç tutulacaktır.

 • 8.4 Her iki Taraf, bu Hüküm ve Koşulların Madde 8.2'sinde belirtildiği üzere herhangi bir Mücbir Sebep veya diğer olay hakkında bilgi aldıktan sonra hemen birbirlerini bilgilendireceklerdir. İlgili koşullardan dolayı yazılı bir bildirim başlangıçta mümkün değilse, ilgili bilgi veren Taraf, herhangi bir Mücbir Sebepten haberdar olduktan sonra mümkün olan en kısa sürede yazılı bir bildirim formu göndererek diğer Tarafa herhangi bir şekilde bildirimde bulunmakla yükümlüdür. veya bu Hüküm ve Koşulların Madde 8.2'sinde belirtilen diğer olay.

9. KUSURLARA DAYALI TALEPLER

 • 9.1 Müşteri, ortaya çıkan tüm kusurları iLost tarafından yayınlanan veya sağlanan ilgili destek e-posta adresine gönderilerek iLost'a derhal yazılı olarak bildirecektir. Müşteri, kusuru analiz ederken ve giderirken iLost'u makul ölçüde destekleyecek ve kusurun meydana geldiği koşullar hakkında bilgi içeren belgelere veya malzemelere derhal erişim sağlayacaktır. Müşteri, bu bağlamda Müşteri tarafından sağlanan yanlış veya eksik bilgilerden kaynaklanan veya Müşteri'nin neden olduğu kusur analizi veya çözüm yolundaki gecikmelerden kaynaklanan iLost'un neden olduğu tüm makul ek masrafları karşılayacaktır.

 • 9.2 Müşteri, Müşteri tarafından sağlanan teslim alma talimatları ve veya iLost Kullanım Talimatlarının diğer unsurları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Hizmetin kullanılabilirliğinin Müşteri tarafından seçilen Müşteri ayarlarına önemli ölçüde bağlı olduğunu kabul eder. Sonuç olarak, yalnızca tekrarlanabilir hatalar kusur olarak kabul edilebilir.

 • 9.3 iLost tarafından hasarları çözmek veya azaltmak için alınan önlemler, kusurların veya sorumluluğun kabul edildiği anlamına gelmez. İLost tarafından herhangi bir kusur bildirimine katılarak, iLost, kusur bildiriminin zamanında, gerçekte temelsiz veya başka bir şekilde yetersiz olduğu itirazından hiçbir şekilde feragat teşkil etmez.

 • 9.4 Müşterinin kendisi veya üçüncü şahıslar aracılığıyla herhangi bir Hizmet işlevselliğini iLost'tan önceden izin almadan değiştirmesi veya (i) Müşteri Sözleşmesi, (ii) en az kullanım dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sapması durumunda, garanti talepleri hariçtir. İLost ile Müşteri arasında iLost tarafından öngörüldüğü şekilde kullanım için talimatlar veya başka herhangi bir yazılı veya sözlü anlaşma veya Müşteri tarafında hataları işleme, kullanım talimatlarına uyulmaması, yanlış veya eksik dahil olmak üzere Hizmetleri iLost tarafından öngörülenden farklı bir işletim ortamında kullanır iLost bundan sorumlu olmadığı sürece verileri işleme. Müşteri, ortaya çıkan kusurların bu tür durumlarla bağlantılı olmadığını kanıtlayabilirse, yukarıda belirtilenler de geçerli olmayacaktır. Bu tür durumlardan dolayı, kusur analizi önemli ölçüde engellenirse, Müşteri bu nedenle ortaya çıkan ek masrafları üstlenecektir.

 • 9.5 iLost'un sorumlu olduğu bir kusur meydana gelirse, iLost makul bir süre içinde ya kusuru giderecek ya da yedek teslimat sağlayacaktır (müşterek olarak: "Ek Performans"). Tamamlayıcı Performans, sorun çözümü amacıyla geçici veya - Müşteri için mantıksız olmadığı sürece - kalıcı bir geçici çözüm sağlamayı da içerebilir. Tamamlayıcı Performansın başarısız olması durumunda, Müşteri, bu tür talepler için ilgili yasal ön koşulların verilmesi halinde, ücretin düşürülmesini talep edebilir veya Müşteri Sözleşmesini feshedebilir.

 • 9.6 Mülkiyet kusurları için aşağıdakiler geçerlidir: iLost'un sorumlu olduğu üçüncü şahıs fikri mülkiyet haklarının ihlal edilmesi durumunda, iLost, kendi seçimine bağlı olarak, masrafları kendisine ait olmak üzere üçüncü şahıstan kullanım hakkını elde edebilir. Müşteri Sözleşmesinde kararlaştırıldığı şekilde Hizmetin kullanımı için yeterlidir ve Müşteriye bu tür bir kullanım hakkı verir veya Hizmette değişiklik yaparak kullanım için kararlaştırılan olasılıkları devam ettirir, ancak hiçbir üçüncü taraf fikri mülkiyet hakkı ihlal edilmeyecek şekilde uzun. İLost için bu imkansız veya mantıksız ise, Müşteri ücretin düşürülmesini talep etme veya Müşteri Sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir.

10. ZARARLAR VE / VEYA GİDERLERLE İLGİLİ SORUMLULUK

 • 10.1 Herhangi bir yasal gerekçeye bakılmaksızın, iLost yalnızca yanlış niyet, ağır ihmal ve iLost'un temel sözleşme yükümlülüğünü ihmal ederek ihlal etmesi durumunda sorumlu tutulabilir.

 • 10.2 iLost'un olağan ihmali durumunda, iLost'un toplam yükümlülüğü, doğrudan ve fiili ispat edilebilir hasar veya kayıpların tazminiyle sınırlı olacaktır.

 • 10.3 Sorumluluğun nedenine bakılmaksızın, iLost'un hasar olayı başına sorumluluğu, hasar olayının meydana geldiği yıl Müşteri Sözleşmesi kapsamında Müşteri tarafından ödenen yıllık net ücrete eşit tutar ile sınırlıdır.

 • 10.4 iLost'un Müşteriye herhangi bir hizmeti ücretsiz olarak sunması halinde, iLost'un yükümlülüğü, yanlış niyet ve ağır ihmal durumlarıyla sınırlı olacaktır. Bu, özellikle herhangi bir ücretsiz hizmet yayınlama aracı için geçerlidir (Madde 2.6'da atıfta bulunulduğu üzere) ve iLost, bir istisna yoluyla, Müşteriye Hizmet için ücretsiz bir hesap sağlar.

 • 10.5 iLost'un sorumluluğu, Müşteri'nin uygunsuz veya yanlış kullanımından kaynaklanan, iLost tarafından sağlanan Hizmetlerin sözleşmeye dayalı kullanımı kapsamındaki herhangi bir zararı kapsamaz.

 • 10.6 Veri veya programların kaybı ile ilgili olarak, iLost, Müşteri tarafından uygun veri koruma önlemleri alınmışsa, özellikle de Müşterinin gerçekleştiremediği durumlarda, zararın önlenebilir olacağından sorumlu olmayacaktır. kendi sorumluluk alanı dahilinde düzenli ve uygun veri yedekleme önlemleri almak ve böylece kaybolan verilerin makul çabayla geri yüklenmesini sağlamak.

 • 10.7 iLost'un sorumluluğu hariç tutulduğu veya sınırlı olduğu ölçüde, bu aynı zamanda iLost temsilcilerinin, çalışanlarının ve alt yüklenicilerinin sorumluluğu için de geçerli olacaktır.

11. GİZLİLİK KORUMA, BİLGİ GÜVENLİĞİ

 • 11.1 İnternet, Hizmetleri sağlarken iletişim ve veri aktarım kanalı olarak kullanılır. Kamusal erişime ve içeriklerin ve verilerin yetkili olmayan üçüncü şahıslar tarafından manipüle edilebilmesi olasılığına bağlı olarak, bu, örneğin yetkisiz aktarım sırasında veri hakkında bilgi edinme gibi belirli risklerle bağlantılıdır. Güvenlik duvarları gibi ek koruma önlemleri bile verilerin kötüye kullanımına, kaybına, çalınmasına veya yasal olmayan şekilde değiştirilmesine veya hizmet kesintilerine yol açan saldırılara karşı mutlak güvenlik sağlayamaz. Müşteri bu riskleri kabul eder; Bu tür riskler ortaya çıkarsa, iLost ihmal yoluyla veya kasıtlı olarak ilgili koşullara neden olmadıkça, iLost'a karşı olası iddialar hariç tutulacaktır.

 • 11.2 Her iki Taraf, yürürlükteki tüm veri koruma kanunlarına uymayı ve uygulamayı taahhüt eder.

 • 11.3 Hizmeti sağlayarak, iLost, Müşteriye belirli verileri işlemek için teknik tesisi sağlar.amaçları doğrultusunda Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR)(bir Davacıya Davacıların kişisel verilerine ilişkinilişkin herhangi bir bilgi anlamına gelir) ("Kişisel Veriler") iLost bir kontrolör olarak kabul edilecektir. iLost, GDPR'ye uyacak ve Kişisel Verileri, iLost tarafından öngörülen amaçlar dışında kullanmayacaktır. Veri korumayla ilgili daha fazla ayrıntı, iLost'un web sitesinde, Müşteri Sözleşmesini imzalarken daha önce Müşteri tarafından kabul edilen Gizlilik Beyanı'nda kabul edilen Yasal menü öğesi altında bulunan iLost'un Gizlilik Beyanında bulunabilir.

 • 11.4 GDPR'nin amaçları doğrultusunda, Müşteri bir işleyici olarak kabul edilecektir. Müşteri, GDPR'ye uyacaktır ve Müşterinin, Web Sitesini Hizmetin amacı dışında herhangi bir amaçla kullanırken, Müşteriye bir Davacı tarafından sağlanan Kişisel Verileri kullanmasına açıkça izin verilmez. Müşteri, iLost hariç olmak üzere, bir Davacı tarafından Müşteriye Web Sitesini kullanmadan sağlanan Kişisel Verilerin kullanımından sorumlu olacaktır.

12. GİZLİLİK, YAYINLAR

 • 12.1 Her iki Taraf, Müşteri Sözleşmesini yürütürken diğer Tarafın ticari faaliyetlerine ilişkin tüm bilgileri, özellikle iş ve ticari sırları ("Gizli Bilgiler") kesinlikle gizli olarak ele almayı taahhüt eder. ve bunları sözleşmenin feshinden sonra bile sözleşmenin uygulanması için gerekli olan amaçlar dışında kullanmamak ve bu tür bilgileri Sözleşmeyle bağlantılı olarak Taraflarca meşru olarak meşgul olan üçüncü şahıslar haricinde üçüncü şahıslara ifşa etmemek performans ve Tarafların buna karşılık gelen gizlilik yükümlülüklerini yükleyeceği. Bu, bu gizli bilgilerin "gizli" veya "gizli" olarak sınıflandırılıp sınıflandırılmadığına veya benzer şekilde gizli tutulması gerekip gerekmediğine bakılmaksızın geçerlidir. Gizlilik yükümlülüğü, (i) ifşa eden Tarafça ifşa edilmeden önce alıcı Tarafça kamuya açık olan veya bilinen veya daha sonra herhangi bir gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmeden halka açık hale gelen veya alan Tarafça bilinen bu tür bilgiler için geçerli olmayacaktır. Alıcı Tarafça, (ii) herhangi bir gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmeden Müşteri Sözleşmesi kapsamında ifşa edilen veya bilinmekte olan bilgilerin bilgisinden bağımsız olarak alıcı Taraf tarafından ispat edilebilir şekilde geliştirilmişse veya (iii) yasal veya resmi olarak emredilen açıklama görevleri mevcuttur.

 • 12.2 iLost, Web Sitesinde ve diğer medya veya pazarlama materyallerinde Müşteri'yi referans müşteri olarak belirtme hakkına sahiptir ve bu bağlamda, Müşteri'nin şirket logosunu veya diğer şirket isimlerini de iptal edilebilir, münhasır olmayan bir hak kapsamında kullanma hakkına sahiptir. kullanın.

13. SÖZLEŞME SÜRESİ, FESİH

 • 13.1 Her iki Taraf, Müşteri Sözleşmesinde (varsa) belirtilen bildirim süresine bakılmaksızın, Müşteri Sözleşmesini, özellikle de diğer Taraf ise, derhal geçerli olmak üzere feshetme hakkına sahip olacaktır. Sürdürülebilir bir şekilde temel sözleşme yükümlülüklerini ihlal ederse ve diğer Tarafın makul çözüm süresi içinde diğer Tarafça bir uyarı vermesine rağmen bu ihlali düzeltmez. Ayrıca, Müşterinin iki veya daha fazla faturayı ödememesi durumunda iLost, Müşteri Sözleşmesini derhal feshetme hakkına sahiptir.

 • 13.2 Herhangi bir fesih bildirimi, yazılı formu gerektirir. E-posta başına fesih bildirimleri de yazılı formu oluşturur.

 • 13.3 Müşteri Sözleşmesinin feshi üzerine, her ne sebeple olursa olsun, Müşteri, Hizmeti kullanmaya derhal son vermek, Hizmet ile bağlantılı olarak iLost tarafından kendisine sunulan tüm malzemeleri iLost'a iade etmek ve Müşterinin kendi sistemlerinde depolanan ilgili tüm verileri silmekle yükümlüdür, yasal saklama ve arşivleme görevleri nedeniyle buna izin verilmediği sürece.

14. MUHTELİF

 • 14.1 Müşteri, ancak sözleşme tarafları arasında akdedilen Müşteri Sözleşmesini veya bunlardan kaynaklanan bireysel hakları veya yükümlülükleri, diğer Tarafın önceden yazılı onayını aldıktan sonra üçüncü şahıslara etkin bir şekilde devredebilir.

 • 14.2 Taraflar arasındaki tüm sözleşme ve ticari ilişki, münhasıran Hollanda Kanunları tarafından yönetilecektir.

 • 14.3 Taraflar arasındaki sözleşme ve iş ilişkisinden kaynaklanan ve / veya bunlarla ilgili tüm anlaşmazlıklar için ifa yeri ve münhasır yargı yeri Amsterdam, Hollanda olacaktır.

 • 14.4 Taraflar arasında ve / veya bu Hüküm ve Koşullar ile teminat anlaşmaları arasında imzalanan Müşteri Sözleşmesinde yapılan herhangi bir değişiklik veya değişiklik, Taraflarca yazılı olarak mutabık kalınması halinde geçerli kabul edilecektir.

 • 14.5 Taraflar arasında akdedilen sözleşmenin veya bu Hüküm ve Koşulların münferit hükümlerinin tamamen veya kısmen geçersiz olması veya geçersiz hale gelmesi durumunda, bu kalan hükümlerin geçerliliğini etkilemeyecektir. Tamamen veya kısmen geçersiz olan hüküm, ekonomik hedefi geçersiz hükümle amaçlanana en yakın olan yasal olarak geçerli bir hüküm ile değiştirilir. Aynısı bir düzenleme boşluğu durumunda da geçerlidir.