Malauradament, no disposem d'aquesta pàgina en l'idioma sol·licitat. A sota trobareu la pàgina en la seva versió original Holandès.

Toegankelijkheidsverklaring

iLost is een online platform dat wordt gebruikt voor gemeenten om gevonden voorwerpen terug te bezorgen bij de eigenaar. iLost streeft naar het toegankelijk maken van de online informatie en dienstverlening op het platform, in overeenstemming met het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Scope

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website https://ilost.co met nadruk op de primaire processen welke worden doorlopen door particulieren. Dit omvat het zoeken, claimen en retourneren van gevonden voorwerpen.

De zakelijke pagina's gericht op organisaties zijn secundaire onderdelen op de website en zijn uitgesloten van deze verklaring. Dit omvat bijvoorbeeld de commerciële pagina's bedoeld voor acquisitie van organisaties.

Naleving Status

iLost verklaart dat de website voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de hoofdstukken "Toelichting op de nalevings status", "Specifieke verbetertrajecten" en "Planning" wordt aangegeven hoe ver iLost gevorderd is met de toegankelijkheid van de website en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

Opstelling van deze verklaring

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring wordt indien nodig jaarlijks aangepast.

Toelichting op de nalevings status

Op datum van uitgifte is de naleving van de richtlijnen op de website voldoende. Een analyse op de website in juni 2021 heeft aangetoond dat de website voldoet voor de primaire processen. Er is een specifiek verbetertraject gesignaleerd en ingepland voor de secundaire processen en is hieronder verder uiteengezet.

Aanvullende informatie van iLost

Iedereen moet de website van iLost gemakkelijk kunnen gebruiken en bekijken. Ook voor bezoekers die slechtziend, blind of doof zijn, of bijvoorbeeld kleurenblind of dyslectisch, alsmede voor mensen die niet vaardig zijn op het internet en mensen die minder goed Nederlands spreken zijn gebaat bij een toegankelijke website.

Omdat iLost het van belang acht dat online informatie bruikbaar en toegankelijk is voor iedereen, besteedt zij veel aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie.

Voldoen aan richtlijnen DigiToegankelijk/WCAG

Om de toegankelijkheid van de website te borgen blijft iLost streven naar het continue blijven voldoen aan de A- en AA-richtlijnen richtlijnen van de DigiToegankelijk/WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines).

Uitgangspunten

  • Werkprocedures: Toepassing van de richtlijnen DigiToegankelijk/WCAG 2.1 is een vast onderdeel binnen de ontwikkelprocessen van de website.
  • Afspraken en contracten: Leveranciers die opdrachten uitvoeren voor de website op de onderdelen waar deze verklaring op van toepassing is, worden via de bovengenoemde werkprocedures op de richtlijnen DigiToegankelijk/WCAG 2.1
  • Kennis en vaardigheden. iLost medewerkers zijn verantwoordelijk voor het toepassen van de richtlijnen DigiToegankelijk/WCAG 2.1 door middel van online informatie voorziening.

Maatregelen

iLost gebruikt tools welke afwijkingen of verbeterpunten geautomatiseerd kunnen detecteren op de website. Daarnaast zijn er controles op toegankelijkheid ingevoerd tijdens de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten of verbeteringen van de huidige website.

Specifieke verbetertrajecten

'My iLost' omgeving

Dit is een specifiek onderdeel van de website waar particulieren de volgende mogelijkheden hebben (dit zijn secundaire processen):

  • Meldingen van verlies maken en uitsturen naar niet aangesloten organisaties.
  • Gevonden voorwerpen registreren, behandelen van claims, terugbezorgen en archiveren.
  • iSave: Registratie van waardevolle voorwerpen terug in bezit of zodat informatie niet verloren gaat bij verlies.

Binnen deze omgeving zijn is het volgende verbeterpunt vastgesteld:

  • Enkele pop ups welke gebruikt worden binnen deze omgeving zijn niet eenvoudig toegankelijk zonder cursor.

Planning

  • Bovenstaande verbetertrajecten, zijn reeds gestart en zullen naar verwachting afgerond zijn op 30 november 2021.

Nieuwe ontwikkelingen zullen de richtlijnen volgen en vallen derhalve buiten deze planning.

Problemen, vragen, opmerkingen

Vragen, tips of opmerkingen omtrent toegankelijkheid kunnen gesteld worden via support@ilost.nl of via telefoonnummer 088 6545678.

Ajuda